Bläddra

Förskollärare : leda och ansvara för förskolans undervisning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor

Förskollärare : leda och ansvara för förskolans undervisning

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här
Genom konkreta exempel på hur man kan utforma sitt ledarskap ger boken Förskollärare – leda och ansvara för förskolans undervisning stöd i förskollärares uppdrag som ledare i förskolan.

Förskollärare har i sitt uppdrag ansvar för undervisningen i förskolan. Det handlar om att leda arbetet så att undervisningen som genomförs överensstämmer med uppdraget så som det beskrivs i läroplanen. För många förskollärare kan ansvaret att leda kollegor kännas främmande och förvirrande utifrån att vi är vana att göra allt tillsammans.

Den här boken tar avstamp i förskollärares särskilda uppdrag som ledare. Det är komplext och utmanande och kräver reflektion över hur vi tillsammans ska arbeta för att nå läroplanens mål. Genom olika exempel på hur man kan utforma sitt ledarskap vill författaren Veronica Nytomt ge stöd och vägledning i detta arbete. Några perspektiv som tas upp är ledarskap i mötet med barnen, att leda arbetslaget, hur lärmiljön kan bli ett stöd i ledarskapet samt vikten av att leda sig själv för att framgångsrikt kunna leda andra.

Boken vänder sig såväl till erfarna och nyutbildade förskollärare som till dem som funderar på att utbilda sig till förskollärare. Den kan med fördel användas på förskollärarutbildningen.

Veronica Nytomt är leg. förskollärare och föreläsare. Förutom arbete i barngrupp är hon engagerad i utvecklingsarbete och leder pedagogiska lärgrupper i förskolor i Karlstad.