Bläddra

Försök att förstå : folkbibliotek, rasism och platsens politik

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Diskriminering och jämlikhet Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Försök att förstå : folkbibliotek, rasism och platsens politik

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Diskriminering och jämlikhet Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
Utifrån en vilja att söka samtal om samhälle och folkbibliotek har Nick Jones, bibliotekschef i Huddinge kommun utanför Stockholm, skrivit och publicerat texter i en rad olika sammanhang. Här samlas nu för första gången ett urval av hans texter. Texterna har sorterats in under tre teman: Rasism: i olika förklädnader, Platsen: i olika betydelser och Uppdraget: ur olika perspektiv. De är alla på olika sätt försök att förstå och har sin upprinnelse i de egna erfarenheterna från vardagen på folkbiblioteket. Till sin hjälp tar Nick Jones forskare och författare från en rad olika traditioner och discipliner för att blanda samman teori och praktik, till egna intressanta perspektiv på folkbibliotek och samhälle.

Sagt om boken:

”Som vanligt vidgar Nick Jones den svenska biblioteksankdammen till ett helt sjösystem. Med referenser från breda forskningsområden hjälper han oss att se vårt eget dagliga arbete i större sammanhang, sammanhang som erbjuder utmaningar och stimulerar till reflektion och utvecklingsarbete.” − Lena Lundgren, mångårig konsulent på Regionbibliotek Stockholm

”I Nick Jones texter framträder folkbiblioteket som den perfekta utsiktspunkten över samhället, en plats som genomfars av vår tids alla omvandlingar, drömmar och misslyckanden. Skarpt, känsligt och initierat kastar bibliotekarien nytt ljus över aktuella ämnen i artiklar som djärvt och smidigt integrerar stor teoretisk beläsenhet, vardagsnära iakttagelser och personliga erfarenheter. Jag har länge velat se Jones texter samlade i en bok som denna och nu hoppas jag att den når många, många läsare.” − Alejandro Leiva Wenger, författare, forskare och sociolog.

Se också författarens blogg: http://bibnick.wordpress.com/