Bläddra

av:Nina Ström

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Böcker har förändrat världen, har de också kraften att göra gott för läsarens hälsa? I Läs dig själv skriver Nina Ström om biblioterapi och dess olika inriktningar och om läsning som en väg till självförståelse, personlig utveckling och förändring. Konkreta tips ges på hur biblioteken kan arbeta läsfrämjande med…
Köp här

Isbn: 9789170188596

Utgivningsår:20211018

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Lena Kjersén Edman

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: läsguider, kommentarer och boktips Litteraturvetenskap: referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad ska vi läsa i bokcirkeln? Vilken bok är ”bäst”? Och hur får vi fart på samtalet? ”Bilda en bokcirkel och du skall aldrig ångra dig. Jag har förstås ingen aning om ifall vi som läser är lyckligare än andra människor. Men ett vet jag säkert: Den som läser och samtalar med vänner om läserfarenheter och…
Köp här

Isbn: 9789170188244

Utgivningsår:20190116

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Vad undervisar vi om på bibliotek? Hur undervisar vi? Varför undervisar vi om det vi gör? Vilken pedagogisk roll har biblioteket och bibliotekarien? Detta är frågor som diskuteras i de texter som ingår i boken. Texterna är skrivna av bibliotekarier och undervisningsverksamma forskare. Exemplen är hämtade från…
Köp här

Isbn: 9789170186462

Utgivningsår:20090526

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Ulf Malmqvist

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Förskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Vad är ett förskolebibliotek? Varför är det viktigt med högläsning redan i förskolan? Hur kan barnboken användas som ett redskap i språkutvecklingsarbetet på förskolan? I Förskolebiblioteket flyttar in! betonar Ulf Malmqvist vikten av att ge barnen tillgång till språk, litteratur och berättelser samt reflekterar kring…
Köp här

Isbn: 9789170188329

Utgivningsår:20190912

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BB

av:Maria Schedvin

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
På våra skolor runt om i Sverige råder det stora skillnader gällande kompetent bemanning och verksamhet på skolbiblioteken. Det är starkt kopplat till en generell brist på förståelse av skolbibliotekets funktion och potential hos huvudmän, rektorer, lärare och skolbibliotekarier.  Hållbar skolbiblioteksutveckling…
Köp här

Isbn: 9789151105147

Utgivningsår:20201110

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Susann Funck

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Ett effektivt sätt att framkalla läslust är att berätta om berättelser! I Handbok för bokpratare beskriver Susann Funck sin uppskattade metod för bokprat, som går ut på att locka fram själva drivmedlet i läsandet – viljan att läsa. Boken innehåller 111 färdiga boktips för barn och ungdomar, allt från gamla…
Köp här

Isbn: 9789170187636

Utgivningsår:20131112

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Att förmedla läsupplevelser till barn och vuxna är en av bibliotekariens viktigaste uppgifter, liksom det är lärarens att gör goda läsare av barn och ungdomar. Och det i särklass effektivaste – och roligaste – sättet att göra det på är att bokprata. I På tal om böcker skriver en lång rad rutinerade och kvalificerade…
Köp här

Isbn: 9789170185540

Utgivningsår:20051227

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Zuzana Helinsky

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
En andra, lika nödvändig, bok om marknadsföring av bibliotek. Världen förändras, tempot ökar och biblioteken hänger med! Marknadsföring är intressant, kul och något som alla på biblioteket, på ett eller annat vis, redan arbetar med. Men biblioteken har allt att vinna på en mer offensiv marknadsföring. Inspireras av…
Köp här

Isbn: 9789170187131

Utgivningsår:20111116

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Louise Limberg, Frances Hultgren, Monika Johansson

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Skolbibliotek diskuteras för närvarande flitigt på olika arenor som politik och skola liksom i biblioteksvärlden. Den avgörande frågan gäller: Hur och med vad bidrar skolbiblioteksverksamhet till elevernas lärande? Vad vet vi om detta utifrån forskning och beprövad erfarenhet? Denna bok är den första i sitt slag i…
Köp här

Isbn: 9789144141749

Utgivningsår:20211007

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Den här boken vänder sig främst till pedagoger för skolår 4–9 och de praktiskt inriktade gymnasieprogrammen. För att poängtera vikten av tidigt språkarbete inleds boken med två kapitel som visar de yngre barnens läsutveckling och hur man förebygger läs- och skrivsvårigheter under de första åren. Boken ger svar på hur…
Utgått

Isbn: 9789170184994

Utgivningsår:20030527

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Inspirationsbok för förskola, skola och bibliotek. Mängder av fyndiga, roliga, spännande och inspirerande projekt som syftar till att väcka barns och ungdomars läslust och göra dem till goda läsare genomförs runtom i Sverige – idéerna och uppslagen sprudlar på skolor och bibliotek. I den här boken presenteras 35…
Köp här

Isbn: 9789170185915

Utgivningsår:20071017

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Susanna Broms

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Juridik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Måste ett bibliotek låna ut sina böcker? Får ett bibliotek lämna ut låntagares telefonnummer? Får ett bibliotek hyra ut videofilmer? Är uppgifterna om vem som använder en dator på biblioteket hemliga? Bibliotek ägnar sig inte längre bara åt att låna ut böcker utan har idag även andra uppgifter och funktioner. Dessa…
Köp här

Isbn: 9789144030166

Utgivningsår:20050831

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sofia Malmberg

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Lärare Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Hur kan skolbibliotekarier och lärare samarbeta? Hur undviker man fallgropar och missförstånd? Skolbiblioteken står inför ett paradigmskifte. Nya skrivningar i skollag, läroplaner och förordningar ger skolbibliotekarien i uppdrag att tillsammans med sina lärarkollegor öka elevernas måluppfyllelse. Det innebär både…
Köp här

Isbn: 9789170188602

Utgivningsår:20211115

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Ulf Malmqvist

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Förskolan Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
”Förskolebiblioteket är på plats, läsmiljöerna på förskolans avdelningar är förberedda med både magi och förväntan. Så nu ger vi oss ut på en upptäcktsfärd med stöd av olika litterära genrer!” citat ur bokens förord. I Förskolebiblioteket gör skillnad! bygger Ulf Malmqvist vidare på tankarna från hans tidigare bok…
Köp här

Isbn: 9789170188664

Utgivningsår:20220909

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Lena Kjersén Edman

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Trots att en modern svensklärare vet hur urtrist det är för eleverna med färdiga instuderingsfrågor så växer floran av metodböcker med konkreta lektionsförslag. Av den varan finns det mycket lite i den här boken. Erfarenhetsbanken i Tala om böcker – Boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet är mycket…
Köp här

Isbn: 9789170187483

Utgivningsår:20130313

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Catrin Eriksson

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur bygger man en skolbiblioteksverksamhet som vilar på långsiktighet, likvärdighet och hög kvalitet? Vad krävs för att skolbiblioteksverksamheten ska bli framgångsrik och aktivt bidra till elevers måluppfyllelse? Bokens intention är att inspirera till kreativt utvecklingsarbete. Det är inget färdigt recept som…
Köp här

Isbn: 9789170188060

Utgivningsår:20161118

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Carol Collier Kuhlthau

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Översättning och bearbetning till svenska förhållanden av Annika Aringer och Marianne Auby. Den här boken handlar om informationssökning och presenterar en detaljerad praktisk modell för hur lärare och skolbibliotekarie kan samarbeta för att leda eleverna genom det lärande som informationssökningsprocessen innebär.…
Köp här

Isbn: 9789170185601

Utgivningsår:20060622

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Gunnar Rensfeldt

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Våld i samhället
De senaste åren har en debatt om stök, otrygghet och våld på Sveriges bibliotek blossat upp på allehanda ställen. Rapporter och utredningar har presenterats, vilket slutligen resulterade i en ny lag om tillträdesförbud 2022. Men vad menar man när man talar om biblioteksstök? Är det ett växande problem, eller gör…
Köp här

Isbn: 9789170188688

Utgivningsår:20221202

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Sofia Malmberg

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Hur skapar man strukturer och förutsättningar för skolbibliotek i kommunen? Vilka är framgångsfaktorerna och vilka är fallgroparna? Hur stärker och utvecklar man existerande nätverk av bibliotekspedagoger och biblioteksassistenter, samtidigt som man verkar för att skolorna anställer skolbibliotekarier? I Struktur…
Köp här

Isbn: 9789170188336

Utgivningsår:20190813

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Malin Utter

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Aldrig tidigare har det varit så lätt att nå ut med information som idag. Genom sociala medier kan biblioteken nå och kommunicera med en stor mängd användare. Frågorna kvarstår dock: Syns vi? Hörs vi? Hur når vi igenom bruset? Den här boken riktar sig både till den som redan arbetar med marknadsföring och som vill…
Köp här

Isbn: 9789170188299

Utgivningsår:20191209

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Margareta Guldér, Zuzana Helinsky

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Skolbibliotek behöver höras och synas men hur får man dem att höras och synas på bästa sätt? Detta är en praktisk handbok som innehåller modeller, verktyg och praktiska exempel från skolbibliotek runt om i världen. Handbok för skolbibliotekarier är en inspirationskälla och handfast hjälp i allmänhet och när idéerna…
Köp här

Isbn: 9789170187643

Utgivningsår:20131217

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
I den ständigt närvarande diskussionen om bibliotekarieprofessionens innehåll och utveckling finns återkommande frågan om utbildningens roll. I takt med att samhället blir alltmer komplext söker också biblioteken en breddad bas av kompetenser för sin verksamhet, något som gör att bibliotekariens grundkompetens ibland…
Köp här

Isbn: 9789170188213

Utgivningsår:20180501

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BB

av:Sofia Malmberg

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Sofia Malmberg är samordnare för skolbiblioteken i Järfälla kommun, föreläsare, debattör och författare till böcker i ämnet skolbibliotek: Bibliotekarien som medpedagog (2014) och Happenings som arbetsmetod (2015). Denna nya bok riktar sig till bibliotekarier, rektorer, tjänstemän och politiker. Författarens intention…
Köp här

Isbn: 9789170188091

Utgivningsår:20170810

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Nina Frid

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Bokcirklandet är en folkrörelse som ständigt växer och utvecklas. Här får du veta allt om gemenskapens betydelse för läsaridentiteten. Du får lära dig hur du skapar verkliga samtal i virtuella forum. Framför allt får du hemligheten bakom bokcirklarnas framgång: att entusiasmen är smittsammare än den goda smaken. Nina…
Köp här

Isbn: 9789170187230

Utgivningsår:20120508

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Henrik Wig

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad är shared reading? Hur är det att leda en shared reading-grupp och vad kan det innebära att delta? På till exempel biblioteket, i kriminalvården eller inom psykiatrin? Litteraturens kraft vilar på erfarenheterna från ett omfattande shared reading-projekt i Skaraborg, där femton kommuner tillsammans bestämde sig för…
Köp här

Isbn: 9789170188718

Utgivningsår:20221025

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Monica Nilsson

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Vad gör man i skolan idag för att ge eleverna informationskompetens och förbereda dem för ett livslångt lärande? Hur bedriver man skolutveckling? Varje grundskola i Sverige borde, via sin skolbiblioteksverksamhet, kunna erbjuda en väl fungerande undervisning i informationsfärdighet, effektiv handledning i…
Köp här

Isbn: 9789170185854

Utgivningsår:20070613

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogisk metodik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Läslust och läslist är en användbar handbok som riktar sig till pedagoger i skolår 7–9 och gymnasieskolan, samt till folkbibliotek. Boken är en uppföljning av den mycket uppskattade Läslust och lättläst som utkom år 2003. Läslust och läslist innehåller mängder av listiga idéer för hur man skapar läslust. Boken ger…
Köp här

Isbn: 9789170185380

Utgivningsår:20050613

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kreativt skrivande Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Det sprudlar av skrivfrämjande på folkbiblioteken i Stockholms län. Det bubblar av skrivevenemang, projekt, kurser och workshops som får människor att lyfta pennan – kanske för allra första gången. Människor berättar sina historier, lyssnar till varandra och upplever vackra ord, fula formuleringar och nonsensord. I Vi…
Köp här

Isbn: 9789198444964

Utgivningsår:20240214

Utgivare: Regionbibliotek Stockholm

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
När Linnéuniversitetets arvsfondsprojekt ”Bokhunden och Astrid Lindgren” påbörjades 2013 var det inte många som hade hört talas om högläsning för hundar. Vårt övergripande mål med projektet var att etablera den så kallade bokhunden i Sverige och i denna bok berättar vi hur vi arbetat i projektet. I bokens första del…
Köp här

Isbn: 9789170188008

Utgivningsår:20161125

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Susanna Broms

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Juridik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden
Måste ett bibliotek låna ut sina böcker? Får ett bibliotek lämna ut låntagares telefonnummer? Får ett bibliotek hyra ut videofilmer? Är uppgifterna om vem som använder en dator på biblioteket hemliga? Bibliotek ägnar sig inte längre bara åt att låna ut böcker utan har i dag även andra uppgifter och funktioner. Dessa…
Köp här

Isbn: 9789144142456

Utgivningsår:20210528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Henrik Wig

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
”Jag upplever att det sker skiften hos barnen. Efter ett tag växer deras självkänsla. De vågar tro på sin tanke, sin röst …” (Läsledaren Elin) I Vilket bra sätt att läsa! utforskar Henrik Wig möjligheterna och utmaningarna med att hålla shared reading med barn och unga. Här sammanfattas olika…
Köp här

Isbn: 9789170188909

Utgivningsår:20240417

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Anna Falk, Christina Möller

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Hur får man sagostunder att spelar en roll även för dagens barn? Genom att kombinera muntligt berättande med rekvisita och inslag av sång, ramsor och rörelser har författarna genom sin erfarenhet skapat en tematiskt sammanhållen helhet som ger barnen en upplevelse utöver det vanliga. Här berättar de om sitt arbetssätt…
Köp här

Isbn: 9789170186509

Utgivningsår:20090612

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Jenny Kvick-Sandberg

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vill du veta mer om hur du kan arbeta inkluderande med hjälp av regnbågslitteratur? Är du nyfiken på hur andra arbetar med barn- och ungdomsböcker med hbtqi-teman? Letar du efter tips på bra böcker och filmer? Regnbågshylla! erbjuder idéer för arbetsmetoder och aktiviteter för dig som arbetar med barn och unga på…
Köp här

Isbn: 9789170188886

Utgivningsår:20240615

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Vad är programverksamhet på bibliotek? Ja, det kan vara allt från stilla boksamtal eller storstilade litteraturfestivaler till föreläsningar om svart granit. Formerna för den utåtriktade verksamheten och programverksamheten tar sig olika uttryck och skiftar mycket från bibliotek till bibliotek. Många bibliotek känner…
Köp här

Isbn: 9789170186004

Utgivningsår:20071207

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Helle Barrett, Bibi Eriksson, Maria Gunnarsson Contassot, Mona Lansfjord, Ulla Wiklund

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
I den bästa av världar är skolbiblioteket för lärare och bibliotekarier ett naturligt kunskapscentrum för gemensam pedagogisk planering, för rektorn en resurs i skolans utvecklingsarbete och för eleven en plats där man kan öva och utveckla sin inlevelseförmåga och förmåga att ställa frågor, söka och …få svar. I…
Köp här

Isbn: 9789170186868

Utgivningsår:20101018

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Laurits Thomas Rasmussen

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Fotoböcker Fotografi Konst Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Det moderne bibliotek og kulturhus er et vigtigt aktiv for ethvert lokalområde. De mobile biblioteker er i særdeleshed vigtige da de når ud til en del af de udkantsområderne som de faste filialer ikke helt når. Specielt lande som Norge og Sverige med deres store afstande, er de mobile biblioteker virkelig…
Köp här

Isbn: 9789174633597

Utgivningsår:20160316

Utgivare: BoD

Mediatyp: BB

av:Lena Molin

Kategorier: Barn- och ungdomslitteratur Barn- och ungdomslitteratur: läsguider, kommentarer och boktips Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Antalet nyfödda barn har de senaste tio åren ökat med tjugofem procent. Detta märks även inom kulturens värld, där en uppsjö av babyaktiviteter intagit samhällsscenen. På biblioteken startas det program som babybokprat, babysång och babyrim. Baby på bibblan berättar om denna verksamhet. Läsaren får möta…
Köp här

Isbn: 9789170186974

Utgivningsår:20101228

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC

av:Maud Hell

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Bra skolbibliotek kan leda till bättre skola! Det anser många forskare, skolledare och skolbibliotekarier. Skolbiblioteken har en potential som inte utnyttjas som den borde. Eftersom skolbiblioteken nu ingår i skollagen, bör alla goda krafter samlas och se till att kommuner och skolledare förstår vikten av att satsa på…
Köp här

Isbn: 9789170187018

Utgivningsår:20110505

Utgivare: BTJ Förlag

Mediatyp: BC