Bläddra

Första steg till läsning : en bokstavsbok för alfabetisering av vuxna nybörjare

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här

Första steg till läsning : en bokstavsbok för alfabetisering av vuxna nybörjare

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning
Köp här
Bokstavsbok för nybörjare är en arbetsbok för elevernas individuella arbete för läs och skrivinlärning inom SFI, studieväg 1 kurs A/B, studieväg 2 kurs B, samt ungdomar i förberedelseklasser. Boken är ett nybörjarmaterial i svenska som andra språk, vilket lämpar sig för analfabeter, lågutbildade, dem som behöver tillägna sig det latinska alfabetet och har behov av en grundlig genomgång av hur svenska bokstäver låter, vad de heter och hur de skrivs. Läromedlet hjälper eleverna i studieväg 1 att snabbt kunna knäcka läskoden, komma till läsning och lära att tala på kort tid. Boken ersätter material för alfabetisering och latinisering vilket många lärare producerar själva.