Bläddra

Förtroendefullt samarbete – – att bygga långsiktiga relationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi

Förtroendefullt samarbete – – att bygga långsiktiga relationer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Ingen når i dag framgång på egen hand. Förmågan att forma allianser, samarbeta och bygga långsiktiga relationer är en nödvändig framgångsfaktor. Förtroendefullt samarbete hjälper dig att förhandla vid intressemotsättningar och att utveckla din kompetens i att förebygga och lösa konflikter. Boken tar upp Will Schutz välkända FIRO-teori, som förklarar hur våra inbördes relationer fungerar. Teorin identifierar tre dimensioner av mänskligt beteende: Tillhöra, Kontroll och Öppenhet. Genom att bli mer medveten om dina försvarsbeteenden och rädslor kan du minska din rigiditet och utveckla dina relationer. Verkligt samarbete börjar inom individen. Förmågan till problemlösning är central. I boken lär författarna dig att förhandla och lösa konflikter med en mycket effektiv metod: intressebaserad problemlösning. Det är en av de fem färdigheter du behöver för att lösa problem i relationer. De andra fyra är vilja till samarbete, öppenhet, personligt ansvar samt självkännedom och att förstå andra. I den nya upplagan har den Rosa zonen tillkommit vid sidan av Röd och Grön zon. Den Rosa zonen symboliserar en företagskultur präglad av konflikträdsla och passivt aggressiva beteenden. Metaforen Röd, Rosa och Grön zon är ett slagkraftigt budskap i hur man skapar ett klimat av förtroendefullt samarbete. Boken innehåller också nya utvärderingsdata om effekterna av programmet som visar hur effektivt det är att använda sig av ett förtroendefullt samarbete för att bygga långsiktiga goda relationer och skapa en samarbetsinriktad företagskultur.