Bläddra

Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Förvaltningsprocesslagen m.m. : en kommentar

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Denna bok behandlar förvaltningsprocessen som den framträder i förvaltningsprocesslagen (1971:291) och lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar.

Kommentaren till förvaltningsprocesslagen har i denna upplaga arbetats om i stora delar. En ambition har varit att renodla framställningen till reglerna i förvaltningsprocesslagen. Bestämmelser i olika specialförfattningar behandlas därför endast när så är nödvändigt för behandlingen av reglerna i förvaltningsprocesslagen. Nya rättsfall har arbetats in. Vidare har strukturen förändrats genom att rubriker på olika nivåer satts in under respektive paragraf.

I november 2012 beslutade regeringen en proposition med förslag till en mängd ändringar i såväl förvaltningsprocesslagen som lagen om allmänna förvaltningsdomstolar (prop. 2012/13:45). Dessa ändringar träder i kraft den 1 juli 2013. Den föreslagna regleringen har arbetats in i denna lagkommentar. Författningstexten, liksom kommentarerna, avser alltså lagstiftningen så som den kommer att se ut från den 1 juli 2013.