Bläddra

Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet

Kategorier: Ekumenik Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här

Förverkligad katolicitet : Max Thurians syn på vägar till kyrkans enhet

Kategorier: Ekumenik Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Köp här
Max Thurian (19211996) var en schweizisk reformert teolog och broder i den ekumeniska kommuniteten i Taizé. Thurians liv och verksamhet var på många sätt sammanflätade med 1900- talets ekumeniska rörelse. Detta kom bland annat till uttryck i hans engagemang i Groupe des Dombes och Kyrkornas Världsråd, liksom i det att han närvarade vid Andra Vatikankonciliet som ekumenisk observatör. Också efter att Thurian 1987 blivit romersk katolik var han alltjämt engagerad i ekumeniska frågor. Genom åren har många svenskar, inte minst ungdomar, besökt och tagit intryck av kommuniteten i Taizé och sånger från Taizé ingår idag i Svenska kyrkans psalmbok. I denna bok studeras hur Thurian, en av grundarna av Taizé- kommuniteten, inom sitt omfattande författarskap argumenterar för enhet mellan reformerta kyrkor och Romersk-katolska kyrkan. Särskilt studeras Thurians texter om eukaristin, dopet, ämbetet, biskopen av Roms tjänst och mariologin. Dessa texter analyseras utifrån föreställningen att det är i kyrkans handlade dess praktiker, som dess katolicitet förverkligas. Thurians syn på vägar till kristen enhet beskrivs i boken som ett igenkän- nande av katolicitet över samfundsgränserna. Jakob Tronêt är kyrkoherde i Stenkumla församling på Gotland. Han har intresserat sig för ekumenisk teologi och studerat vid Heythroop College i London och Angelicum-universitet i Rom. Förverkligad katolicitet Max Thurians syn på vägar till kyrk­ ans enhet är hans doktorsavhandling i ämnet kyrkovetenskap vid Uppsala universitet.