Bläddra

av: Jakob Trônet

Kategorier: Ekumenik Filosofi och religion Katolicism, romersk-katolska kyrkan Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Max Thurian (19211996) var en schweizisk reformert teolog och broder i den ekumeniska kommuniteten i Taizé. Thurians liv och verksamhet var på många sätt sammanflätade med 1900- talets ekumeniska rörelse. Detta kom bland annat till uttryck i hans engagemang i Groupe des Dombes och Kyrkornas Världsråd, liksom i det att…
Köp här

Isbn: 9789175807065

Utgivningsår: 20141020

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Peter Halldorf

Kategorier: Ekumenik Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
I övertygelsen om att de kristnas synliga enhet är trons viktigaste krav, formulerar Peter Halldorf i denna bok ett »manifest för enhet« där den existentiella och andliga ekume- niken står i förgrunden. Han berör frågor som sällan varit mer aktuella: Hur kan vi verka för enhet i trohet mot den kyrka i vilken vi en gång…
Köp här

Isbn: 9789175808055

Utgivningsår: 20160617

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Aspekter av religion Böner och liturgi Ekumenik Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Religion och tro
Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan består av fyra delar:• Ett inledande avsnitt med texter som beskriver gudstjänst• Skildring av de fyra gudstjänstflödena• Fördjupande texter om att fira gudstjänst• Ordningar för gudstjänster Susanne Rodmar, ordförande i kyrkostyrelsen och Lasse Svensson, kyrkoledare i Equmeniakyrkan…
Köp här

Isbn: 9789152638088

Utgivningsår: 20191112

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB