Bläddra

Fosterdiagnostik : handbok för mödrahälsovården

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård

Fosterdiagnostik : handbok för mödrahälsovården

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård
Köp här

Praktisk handbok för mödrahälsovården om fosterdiagnostik – ett värdefullt stöd i samtalet med blivande föräldrar.

När ultraljud eller andra fosterdiagnostiska metoder visar ett avvikande resultat kan gravida och par ställas inför svåra beslut. Mödrahälsovården har ansvaret för att informera om fosterdiagnostik och en tydlig och likvärdig information möjliggör informerade val och självständiga beslut. 

I boken lyfter författarna fram olika fosterdiagnostiska metoder och problemställningar kring metoderna. Dessutom ger författarna lättillgängliga och konkreta verktyg för möten med gravida och par i svåra situationer, till exempel Freja-samtalet, en modell för ett kvalificerat rådgivande samtal. 

Boken vänder sig till yrkesverksamma inom mödrahälsovården och kan också användas av barnmorskor, läkare, sjuksköterskor samt inom barnmorske- och läkarutbildningen.

Nina Asplin är ultraljudsbarnmorska med utbildningsansvar vid Aleris Ultragyn i Stockholm samt doktor i medicinsk vetenskap med anknytning till Strömstad Akademi. 

Ann-Christine Nilsson är mödrahälsovårdsöverläkare i Region Örebro län samt överläkare vid Universitetssjukhuset Örebro.