Bläddra

av: Erika Baraldi, Sara Dellner

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familj och hälsa Graviditet, förlossning och barnavård Gynekologi och obstetrik Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Mödravård Psykologi Råd till föräldrar Samhälle och samhällsvetenskap
“Gravid! är en föräldrahandbok som skänker igenkänning, pepp, tröst, trygghet, kunskap, verktyg och nya perspektiv som i sin tur kan bidra till att skapa ett mer harmoniskt föräldraskap.”BTJ Det finns ett enormt intresse för sakkunskap kring graviditet och första tiden hemma, samtidigt som det finns ett…
Köp här

Isbn: 9789127829312

Utgivningsår: 20220408

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Rebecca Rickert-Olsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård Psykiatri
Denna bok ger dig som jobbar inom mödra- och barnhälsovården lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med den psykiskt sköra kvinnan och hennes anhöriga. Att vara gravid, genomgå en förlossning och ta hand om ett nyfött barn innebär stora förändringar i livet för alla, och speciellt för personer med skörhet. Det…
Köp här

Isbn: 9789177410843

Utgivningsår: 20190618

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Jenny Rangmar, Ihsan Sarman

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Funktionshinder: sociala aspekter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård Pediatrik Psykologi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
En gravid kvinna som dricker alkohol utsätter inte nödvändigtvis sig själv för någon risk, men det innebär alltid en hög risk för fostret. Den här boken handlar om de medfödda alkoholskador barn kan drabbas av, både fysiska avvikelser och kognitiva och beteendemässiga svårigheter. Medfödda alkoholskador hos barn tar…
Köp här

Isbn: 9789177412199

Utgivningsår: 20210323

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Johanna Nordengren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familj och hälsa Gynekologi och obstetrik Hälsa, relationer och personlig utveckling Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Endometrios – symtom och behandling är en medicinskt faktaspäckad bok som beskriver symtom, diagnostisering och behandling av olika former av endometrios. Boken är viktig eftersom kunskap om sjukdomen kan bidra till tidig behandling för att undvika smärta hos den som är drabbad. I boken varvas fakta med patientfall…
Köp här

Isbn: 9789177411864

Utgivningsår: 20210518

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Mats Brännström, Kristina Gemzell Danielsson, Henrik Hagberg, Britt-Marie Landgren, Karel Marsâl, Magnus Westgren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
Kunskapsutvecklingen inom obstetrik, gynekologi och reproduktionsmedicin har varit rekordsnabb under senare år och det kan vara svårt för studenten att få överblick och prioritera det som är viktigast. ObGyn är en ny kortfattad handbok i fickformat, främst avsedd för läkarstudenter men den är även lämpad för andra…
Köp här

Isbn: 9789144094373

Utgivningsår: 20160422

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Martina Franck

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
Multikulturell kvinnohälsa är en praktisk handbok om hur man bemöter människor från olika etniska kulturer i frågor som rör kvinnohälsa. Teman som behandlas är bland andra graviditet, förlossning, förebyggande hälsovård och kvinnlig könsstympning. Boken vänder sig till alla inom hälso- och sjukvården som utbildar och…
Köp här

Isbn: 9789172057241

Utgivningsår: 20100415

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BB

av: Gunilla Ajne, Marie Blomberg, Ylva Carlsson, Michael Algovik, Mårten Alkmark, Liselott Andersson, Daniel Axelsson, Ewa Axelsson, Carina Bejlum, Christina Bergh, Lina Bergman, Mats Blennow, Kajsa Bohlin, Sophia Brismar Wendel, Jana Brodszki, Sebastian Brusell Gidlöf, Ylva Böttiger, Karin Cato, Sverker Ek, Joy Ellis, Linda Englund-Ögge, Annika Esscher, Birgitta Essén, Helena Fadl, Erica Ginström Ernstad, Sofie Graner, Annelie Gutke, Henrik Hagberg, Anna Hagman, Stefan Hansson, Anette Hein, Andreas Herbst, Lotta Herling, Susanne Hesselman, Karin Hildén, Malin Holzmann, Julius Hreinsson, Jenna Huld Eysteinsdóttir, Linda Iorizzo, Erik Iwarsson, Martin Ivarsson, Bo Jacobsson, Maria Jonsson, Ann Josefsson, Niklas Juth, Ove Karlsson, Kristina Kernell, Karin Källén, Susanne Lager, Anders Larsson, Susanne Ledin Eriksson, Caroline Lilliecreutz, Charlotte Lindblad Wollmann, Angelica Lindén Hirschberg, Maria Lindqvist, Pelle Lindqvist, Karolina Lindström, Linda Lindström, Marie Löf, Åsa Magnusson, Hanns-Ulrich Marschall, Charlotte Millde-Luthander, Christian Munthe, Maria Nelander, Mikael Norman, Emelie Ottosson, Lina Palangi, Lina Palmér, Nikos Papadogiannakis, Karin Pettersson, Kristina Pettersson, Sofia Pihl, Christine Rubertsson, Elisabeth Rynning, Sissel Saltvedt, Anna Sand, Ulrika Sandén, Anna Sandström, Verena Sengpiel, Meeli Sirotkina, Alkistis Skalkidou, Olof Stephansson, Elisabeth Storck Lindholm, Teresia Svanvik, Malin Thorsell, Lars Thurn, Eleonor Tiblad, Tove Wallström, Ingela Wiklund, Agneta Wikman, Anna-Karin Wikström, Johan Wikström, Marie Vikström Bolin, Marie Therese Vinnars, Helena Åkerud, Hanna Östling

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
Denna rikt illustrerade lärobok berör samtliga aspekter på ämnet obstetrik, från konception och fysiologisk omställning under graviditet till handläggning av allt från det normala till det mest komplicerade. Livsstilsfaktorer, drogmissbruk och betydelsen av fostermiljön för individens framtida hälsa berörs. Det finns…
Köp här

Isbn: 9789144142609

Utgivningsår: 20211208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Helena Lindgren, Kyllike Christensson, Anna-Karin Dykes, Gudrun Abascal, Tone Ahlborg, Anna Akselsson, Michael Algovik, Eva Anderberg, Ove Axelsson, Mia Barimani, Marie Berg, Anna Berglund, Kerstin Berntorp, Ellen Blix, Catrin Borneskog Sinclair, Ulrika Byrskog, Ylva Carlsson, Peter Conner, Elizabeth Crang Svalenius, Anna Dencker, Malin Edqvist, Cecilia Ekéus, Maria Ekstrand Ragnar, Helen Elden, Kerstin Erlandsson, Marianne Forsgren, Karin Forslund Frykedal, Kristina Gemzell Danielsson, Susanne Georgsson, Ulf Hanson, Stefan Hansson, Malin Holzmann, Elisabet Häggström-Nordin, Berit Höglund, Bo Jacobsson, Jan Jakobsson, Wibke Jonas, Ulf Kristoffersson, Britt-Marie Landgren, Margareta Larsson, Lena Lendahls, Jan Leyon, Göran Lingman, Ingela Lundgren, Pia Lundqvist, Lena Marions, Karel Marsal, Magdalena Mattebo, Christina Nilsson, Eva Nissen, Agneta Nordenskjöld, Anna Nordfjell, Lennart Nordström, Per Olofsson, Ann Olsson, Karin Pettersson, Petra Pålsson, Anitha Risberg, Christine Rubertsson, Ingela Rådestad, Bo Selander, Karin Siwe, Agneta Skoog Svanberg, Maria Johansson Soller, Kristin Svensson, Gunilla Sydsjö, Li Thies-Lagergren, Tanja Tydén, Hanna Ulfsdottir, Ulla Waldenström, Ulla-Britt Wennerholm, Barbro Wijma, Ingela Wiklund, Sofia Zwedberg, Susanne Åhlund, Lars Ährlund-Richter

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och…
Köp här

Isbn: 9789144138237

Utgivningsår: 20220202

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
I denna andra upplaga av Gynekologi förmedlar ett stort antal av landets främsta specialister de grundläggande kunskaperna i ämnet liksom undersökning, diagnostik och handläggning av olika gynekologiska tillstånd. Boken tar fasta på vikten av kritisk granskning av medicinska och kirurgiska åtgärder så att medicinska…
Köp här

Isbn: 9789144092591

Utgivningsår: 20150119

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789177094180

Utgivningsår: 20001101

Utgivare: Damm förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Målqvist

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Bistånd och räddningsaktioner Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Every year, more than five million children die before their fifth birthday and almost 300,000 women perish in connection to pregnancy and childbirth. The reasons for these tragedies are not primarily medical, but a matter of priorities and values. Social and cultural structures maintain destructive power relations,…
Köp här

Isbn: 9789177855644

Utgivningsår: 20191022

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144037479

Utgivningsår: 20050831

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Bo S Lindberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinhistoria
Obstetriska instrument. En historia om gamla förlossningsinstrument i Medicinhistoriska museet i Uppsala är den första studien av Sveriges mest omfattande samling av tänger och andra instrument som använts i samband med förlossningar. Samlingen byggdes upp av Magnus Retzius, professor i obstetrik vid Karolinska…
Köp här

Isbn: 9789150627930

Utgivningsår: 20200123

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
I Problemorienterad gynekologi och obstetrik är utgångspunkten ett kliniskt presenterat symtom eller problem som föranleder ett läkarbesök. Bokens kapitel följer en tydlig struktur där problemet inleder beskrivningen, varefter författarna presenterar differentialdiagnostiska överväganden inklusive anamnes,…
Köp här

Isbn: 9789147117253

Utgivningsår: 20140806

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Rebecka Kaplan Sturk

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Familj och hälsa Gynekologi och obstetrik Hälsa, relationer och personlig utveckling Kvinnors hälsa Medicin och omvårdnad Populärmedicin och hälsa
Vulvasmärta – symtom, diagnostisering och behandling Provocerad lokaliserad vulvodyni, som tidigare kallades vestibulit, är ett smärttillstånd som drabbar cirka åtta procent av kvinnor i reproduktiv ålder. Trots att det är så pass vanligt är det bara drygt…
Köp här

Isbn: 9789177413288

Utgivningsår: 20220607

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av: Lena Marions

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
Att få missfall kan leda till funderingar och starka känslor. En del av frågorna har du förhoppningsvis redan fått svar på vid samtal med läkare eller barnmorska. Andra frågor kanske dyker upp först när du kommit hem igen. Då är denna broschyr bra att ha till hands. Här beskrivs olika typer av missfall och olika sätt…
Köp här

Isbn: 9789177412724

Utgivningsår: 20201026

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och…
Köp här

Isbn: 9789144090054

Utgivningsår: 20160509

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marie Oscarsson, Susanne Georgsson, Nina Asplin, Mia Barimani, Caroline Bäckström, Tommy Carlsson, Maria Ekstrand Ragnar, Martina Franck, Anna T Höglund, Margareta Larsson, Emma Lilliehöök, Marlene Makenzius, Magdalena Mattebo, Jessica Nihlén Fahlquist, Margareta Rehn, Ingela Rådestad, Agneta Skoog Svanberg, Gunilla Sydsjö, Stina Thorstensson, Ulla Waldenström, Ingela Wiklund, Anna Vikström, Malin Vikström, Sofia Zwedberg

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Förlossningsvård Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Omvårdnad och medicinska stödfunktioner
Detta är en etikbok med inriktning på barnmorskans huvudområden: reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Boken är skriven med fokus på att ge läsaren goda förutsättningar att träna på att göra etiska reflektioner och argumentera kring dessa i komplexa situationer. Inom alla de områden som en barnmorska verkar uppstår…
Köp här

Isbn: 9789144133324

Utgivningsår: 20210129

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Annsofie Adolfsson, Barbara Kjellström

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård
EKO-modellen är en evidensbaserad handbok för dig som arbetar inom svensk sjukvård och som kommer i kontakt med människor som har förlorat sin graviditet genom missfall eller intrauterin fosterdöd. En förlorad graviditet är ett ämne som sätter djupa spår och som berör många människor, men som det talas lite…
Köp här

Isbn: 9789197855853

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Effektum

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredaren lämnar en rad förslag: Det ska bli möjligt för par och ensamstående kvinnor att inom svensk hälso- och sjukvård genomgå assisterad befruktning med enbart donerade könsceller. Detta innebär att kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder avskaffas. Barn som har kommit till med donerade…
Köp här

Isbn: 9789138244111

Utgivningsår: 20160224

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Anne-Marie Wangel

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård Psykiatri
English abstract The awareness of mental health problems in women of reproductive age has increased worldwide in the recent decades. Much research has focused on symptoms of depression in women and the risk of postpartum depression, as a factor of attachment problems and adverse health effects on the newborn and…
Köp här

Isbn: 9789171044396

Utgivningsår: 20180228

Utgivare: Malmö högskola

Mediatyp: BC

av: Lars Nilsson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Familj och hälsa Familj och relationer Gynekologi och obstetrik Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Ofrivillig barnlöshet Självbiografi: naturvetenskap, teknik och medicin
Han har över 7 000 barn men bara knappt sex är hans egna. Historien om mannen som blev en av de(m) som kom att revolutionera gynekologin och framför allt behandlingen av ofrivillig barnlöshet. En gång var han en liten gosse som alla andra individer i den halva av mänskligheten som brukar kallas män. Han var dock en…
Köp här

Isbn: 9789177739432

Utgivningsår: 20190103

Utgivare: anomaR Förlag AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144030463

Utgivningsår: 20041208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Marie Bixo, Inger Sundström Poromaa

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
I Problemorienterad gynekologi och obstetrik är utgångspunkten ett kliniskt presenterat symtom eller problem som föranleder ett läkarbesök. Bokens kapitel följer en tydlig struktur där problemet inleder beskrivningen, varefter författarna presenterar differentialdiagnostiska överväganden inklusive anamnes,…
Köp här

Isbn: 9789147141906

Utgivningsår: 20220819

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Bjørn M. Hofman, Morten Magelssen, Eivor Andersen Oftestad

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Den medicinska professionen Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk etik och yrkesetik Mödravård
Fosterdiagnostikk er den bioteknologien som har vært mest debattert i Norge: Hvor mye skal vi kunne vite om og bestemme over egenskapene til fremtidige barn? Hvilken verdi har et liv med funksjonshemming? Når får et menneskeliv rett til beskyttelse? Ultralydbildet er for mange «det første møtet» med et fremtidig barn.…
Köp här

Isbn: 9788202693992

Utgivningsår: 20210223

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Annika Mårtendal, K. G. Rosén

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
The educational material entitled “The Green book of Neoventa part I, Fetal surveillance” have been developed to provide midwives and doctors with up-to-date knowledge relating to the ability of the fetus to utilize its defense against threatening oxygen deficiency. It is hoped that the user’s ability to interpret the…
Köp här

Isbn: 9789163769306

Utgivningsår: 20150512

Utgivare: Neoventa Medical AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
Broschyren Abort vänder sig till den som står inför beslut om abort. Här finns information om abortlagen, om olika abortmetoder och om efterverkningar. Man får också veta hur man kan få vidare stöd och hjälp. Abort är en ny version av Om abort reviderad och granskad av Lena Marions, överläkare vid Kvinnokliniken,…
Köp här

Isbn: 9789172058392

Utgivningsår: 20120308

Utgivare: Gothia

Mediatyp: BC

av: Annika Mårtendal, K. G. Rosén

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad
To further stimulate an interest in the interpretation of fetal reactions, we have added a new volume of the Green Book. This separate volume includes both user aspects to be considered from published studies as well as those earned from a set of 60 STAN cases. We believe case-based analysis still has an important role…
Köp här

Isbn: 9789163769313

Utgivningsår: 20151111

Utgivare: Neoventa Medical AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
År 1889 öppnade Karolina Widerström – Sveriges första kvinnliga legitimerade läkare – sin mottagning i Stockholms Klarakvarter. Med sin inriktning mot kvinnomedicin blev den en stor framgång och kvinnor trängdes i hennes väntrum. Här såg hon reglementeringens och prostitutionens avigsidor och de veneriska sjukdomarnas…
Köp här

Isbn: 9789198548716

Utgivningsår: 20211102

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Medicin och omvårdnad Särskilda rättsområden Socialrätt
Utredaren föreslår i delbetänkandet att det ska bli möjligt för ensamstående kvinnor att genomgå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård. Utredaren föreslår att de regler som nu gäller för sådan behandling av par också ska gälla för behandling av ensamstående…
Köp här

Isbn: 9789138241103

Utgivningsår: 20140519

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC