Bläddra

Framgång genom språket – i praktiken

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Framgång genom språket – i praktiken

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Framgång genom språket - i praktiken är en praktisk studiehandledning till Framgång genom språket, där det presenteras metoder och arbetssätt för en framgångsrik språkutvecklande undervisning med utgångspunkt i aktuell andraspråksforskning. I denna studiehandledning omsätter författarna teorin i praktiken. Framgång genom språket - i praktiken är upplagd som en kurs och följer de olika kapitlen i Framgång genom språket. Den kan användas i exempelvis studiecirklar som fortbildning för lärare, men lämpar sig även för självstudier. Den innehåller dels övningar av reflekterande karaktär som kan användas som underlag för diskussioner, dels en mängd praktiska övningar i form av kopieringsunderlag som kursdeltagaren själv kan använda i sin undervisning. Målgruppen är pedagoger som undervisar i årskurs 1–9 och gymnasiet, oavsett ämne, men kan med fördel användas av alla pedagoger som är intresserade av språkutvecklande undervisning. Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.