Bläddra

Framgångsrik företagshälsovård. SOU 2011:63

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här

Framgångsrik företagshälsovård. SOU 2011:63

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher
Köp här
SLUT - GÅR INTE ATT BESTÄLLA.

Utbilda för företagshälsovård!

Ett av FHV-delegationens uppdrag har varit att genomföra en treårig utbildningssatsning till stöd för utvecklingen av företagshälsovården. Här speglas denna ur olika aspekter genom bl.a. intervjuer och fristående artiklar. I handboken ingår också en studiehandledning med diskussionsunderlag.
Handboken är indelad i tre delar under rubrikerna
  • Företagshälsovårdens utveckling och nuläge
  • Kundrelationer och dialog
  • Teamarbete i teori och praktik
Den bifogade dvd-filmen ger en praktisk inblick i vardagen för de olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården, där yrkesutövarna får tillfälle att ge sin syn på sin roll i verksamheten.