Bläddra

Framtidsvision om den frivilliga musikundervisningen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: konst och underhållning Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Framtidsvision om den frivilliga musikundervisningen

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: konst och underhållning Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst Musik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: konst och underhållning Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Med denna skrift vill jag återuppliva mina tankar och drömmar om en kulturskola där det kreativa tänkandet tas på största allvar. Jag skrev på 90-talet en musikvetenskaplig lic-avhandling i ämnet kreativt tänkande på de kommunala musikskolorna. Det har nu gått tjugofem år; dåtidens Musikskola har blivit nutidens Kulturskola, så man har på ett sätt breddat verksamheten. Men vi talar fortfarande om en frivillig verksamhet där man utvecklar barns konstnärliga språk.

Jag vet att tankarna fortfarande är aktuella och vill att det projektarbete jag en gång ledde på musikhögskolan i Malmö skall finnas med på dagordningen när man diskuterar Kulturskolans framtida utformning.