Bläddra

Från kollega till chef : en bok om ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Från kollega till chef : en bok om ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Den första anställningen som ledare eller chef stället stora krav. Den som väljer att bli chef för sina tidigare kolleger konfronteras med en rad konkreta utmaningar och dilemman. Boken fokuserar på övergången från rollen som kollega till rollen som chef, och den behandlar bland annat teman som makt, kommunikation och konflikthantering. Den tar även upp de redskap vi kan använda för att hantera och minska stress och hur vi ska utnyttja våra nödvändiga nätverk. Från ledare till kollega innehåller en rad exempel från författarnas egna erfarenheter som chefer på olika områden och som kursledare under många år. Boken är ett praktiskt redskap för den som funderar på att ta ett ledarskapsjobb, och för den chef som vill få insikt i och instrument att hantera ledarrollens många utmaningar, inom både den privata och den offentliga sektorn.