Bläddra

Från maskros till ros : mitt liv-min sanning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

Från maskros till ros : mitt liv-min sanning

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här
Denna levnadsberättelse har tillkommit på initiativ av min dotter Cecilia. Jag vill därför tillägna, denna min berättelse, till båda mina älskade döttrar Marie och Cecilia. Vidare vill jag, från djupet av mitt hjärta, tacka min kära hustru Kerstin för all support och tillgivenhet under mer än 55 år. Dessa mina “tre flickor” är de som har gjort min transformation frånmaskros till ros möjlig. Det är Ni, Kerstin, Marie och Cecilia som gjort mitt liv till den upplevelse som varit värd att upplevas.