Bläddra

Från motstånd till möjlighet : att leda förändringsarbete i förskola och skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Från motstånd till möjlighet : att leda förändringsarbete i förskola och skola

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här
"Från motstånd till möjlighet att leda förändringsarbete i förskola och skola"

Förväntningarna på kvalitetshöjning och resultatförbättring i förskola och skola är höga. Att leda en verksamhet i förändring är därmed en viktig uppgift för varje skolledare, oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete ligger bakom insatserna. Men hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete? Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna?

Från motstånd till möjlighet presenterar praktiska tillvägagångssätt baserade på aktuell forskning, intervjuer med skolledare samt förändringsmodeller som anpassats för förskola och skola. Modellerna utgår bland annat från lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet och kan vändas till nya möjligheter.

Boken riktar sig till skolledare, ledningsgrupper, arbetslagsledare och medarbetare som på annat sätt deltar i ledningsarbetet i förskola och skola.

Peter Fowelin är organisationskonsult med en bakgrund som so-lärare, projektledare och chef. Han är också författare och skribent med inriktning på ledarskapsfrågor, bland annat i tidningen Chef & Ledarskap.

INNEHÅLL:

Förord

Kapitel 1 | Förändring och lärande Att skapa delaktighet Systemtänkande Organisatoriskt lärande Hållbart ledarskap Förbättringsarbetets faser Olika rolltyper Förväntningar på ledarskapet »Basen för personalen är en bra arbetsmiljö alla ska känna sig sedda«

Kapitel 2 | Konsten att lyckas förändra Du är nyckeln men inte ensam Frågor till dig själv Motivation, energi och kraft Vad är en kraftfull ledare? Varför misslyckas förändringsprojekt? Hur ser medarbetarna på förändring? Motstånd är inget hinder Konsten att vända på arbetsklimatet »Som ledare måste man vara sig själv, något annat fungerar inte«

Kapitel 3 | Förändringsarbetets plattform Ett bygge i åtta steg Skrida till handling Kontroll och icke-kontroll Fyra förändringsfall »Det gäller att hela tiden se till att alla är delaktiga«

Kapitel 4 | Att organisera för förändring Karismatiskt vs hållbart ledarskap Distribuerat ledarskap Ledningsteam och entreprenörskap Ledningsgruppens arbete Rollfördelning mellan skolledning och organisation Det distribuerade ledarskapets olika nivåer »Det går inte att sköta allt själv mitt ansvar är mer övergripande«

Kapitel 5 | Från vision till verklighet Medarbetarnas roll Implementeringsfasen: Konflikt och motstånd Se vägen som leder framåt Att bygga på den önskade framtiden Arbeta med de »gröna« människorna Använd det som redan finns Utgå från möjligheterna Den lösningsfokuserade verktygslådan Beteendeanalytisk organisationsutveckling »Det är härligt att få bidra till att människor växer«

Kapitel 6 | Utvecklas som ledare När vardagsproblemen hopar sig Autentiskt ledarskap Verktyg för hållbart och autentiskt ledarskap Konsten att få andra att utvecklas »En vision är meningslös om inte alla ställer upp på den«

Kapitel 7 | Avslutning Ta ut riktningen mot den lärande organisationen Den inre kompassen Litteratur