Bläddra

Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Från sanningssökande till styrmedel – Moderna utvärderingar i offentlig sek

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisationer. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärderingsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla förväntningar som ställs på dem. Kan man t.ex. styra med hjälp av utvärderingar? Vad kan man lära av dem? Vilka effekter får de? Utvärderandets legitimitet, rituella aspekter och negativa sidor lyfts fram. Roller och relationer diskuteras.

Boken vänder sig till alla som kommer i kontakt med utvärderingar i sitt arbete eller av ren nyfikenhet. Den manar till eftertanke inför framväxande och alltmer spridda utvärderingsideal.