Bläddra

av: Jörgen Rundgren, Karin Semberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns ingen särskild utbildning för att bli politiker eller chef i offentlig förvaltning. Samtidigt ställer sådana uppdrag krav på kunskaper om ledarskap, medierelationer, mötesteknik med mera. Boken belyser och ger de kunskaper som behövs för chefer eller styrelseledamöter i offentlig verksamhet. Det här är en…
Köp här

Isbn: 9789188489203

Utgivningsår: 20201020

Utgivare: Fantasi & Fakta

Mediatyp: BB

av: Åsa Plesner, Marcus Larsson

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Varför är så många inom vård, skola och omsorg trötta och slutkörda? Vi lägger väl jättemycket pengar på välfärden? De effektiva berättar om hur i princip alla kommuner och regioner tar till olika typer av effektiviseringskrav för att få ekonomin att gå ihop. Men samma krav gör att välfärdens anställda går sönder. Hur…
Köp här

Isbn: 9789151903835

Utgivningsår: 20190612

Utgivare: Tankesmedjan Balans

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografiska samlingar Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Sveriges statskalender 2015 är ett yrkesnätverk för hela det offentliga Sverige. Det mesta av denna information finns inte tillgänglig på nätet. Regeringsskiftet förra året innebar många förändringar vad gäller personal inom stat och kommun. Statskalendern 2015 redovisar de aktuella uppgifterna. Statskalendern är ett…
Köp här

Isbn: 9789186947415

Utgivningsår: 20151025

Utgivare: Skydd och välfärd i Sverige AB

Mediatyp: BB

av: Lennart Wittberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentlig förvaltning Offentliga sektorn Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Offentlig sektor i Sverige fungerar relativt väl tack vare kompetenta människor som vill göra nytta. Men det finns hinder skapade av den tidigare förnyelsen som kallas new public management. Gårdagens lösning har blivit dagens problem. Lennart Wittberg förklarar på ett enkelt och sakligt sätt vad som är problemen och…
Köp här

Isbn: 9789189409392

Utgivningsår: 20210930

Utgivare: Whip Media

Mediatyp: BC

av: Louise Bringselius

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Många medarbetare och chefer i offentlig sektor vittnar om hur detaljstyrning, överdriven formbundenhet och felriktad mätning hindrar dem från att göra ett gott arbete. De upplever att verksamheten styrs och leds med fjärrkontroll och med bristande lyhördhet för behoven längst ut i styrkedjan. Forskningen pekar i samma…
Köp här

Isbn: 9789172511941

Utgivningsår: 20181128

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Varför har Sverige en fyraprocentsspärr vid riksdagsvalen? Var går gränsen för yttrandefriheten? Varför har vi en kung utan makt? Hur mycket får en kommun bestämma? Får en domstol underkänna regeringsbeslut? Författningspolitik handlar om reglerna för det politiska maktspelet. Sverige skiljer sig i flera avseenden från…
Köp här

Isbn: 9789144106403

Utgivningsår: 20151230

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Vicki Johansson, Lena Lindgren, Stig Montin

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Moderna demokratier är helt beroende av offentliga tjänstemän för sin överlevnad. Samtidigt förutsätts tjänstemän vara demokratins tjänare, inte dess herrar. I en representativ demokrati är tjänstemännen underordnade de folkvalda och de beslut dessa fattar på folkets uppdrag. Vilka dessa tjänstemän är, vilka roller och…
Köp här

Isbn: 9789144121055

Utgivningsår: 20180413

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petra Svensson

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Allt fler strategiska frågor hopar sig i den offentliga sektorn och dessa fordrar samverkan över tradi­tionellt åtskilda sakområden. Fokusområden som exempelvis hållbar utveckling, folkhälsa och integrations­politik kräver helhetssatsningar och tvärsektoriell samordning för att nå uppsatta mål. Men hur ser det konkreta…
Köp här

Isbn: 9789188909329

Utgivningsår: 20191122

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BC

av: Evert Vedung

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
När folkvalda politiker har formulerat visioner och fattat politiska beslut ska dessa beslut implementeras av förvaltningen. Inte sällan inträffar det dock att den genomförda politiken blir något annat än vad som ursprungligen var avsikten. Vad har hänt med genomförandet, eller med implementeringen? I denna bok…
Köp här

Isbn: 9789144073293

Utgivningsår: 20161228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Patrik Hall

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Den offentliga sektorn i Sverige har genomgått omfattande managementreformer. Vad blir konsekvenserna? Ersätter ”management” den tidigare byråkratin? Tvärtom, menar författaren till denna bok. Han hävdar att dessa reformer innebär ett nytt stadium i byråkratiseringens historia – ett stadium där nya områden i det…
Köp här

Isbn: 9789147096800

Utgivningsår: 20111027

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Patrik Hall

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Hur gör regeringen när den styr? På vilket sätt är myndigheterna beroende av politiken? Gör förvaltningen som politikerna vill eller är det annat som spelar in? I den här boken presenteras resultaten från en unik undersökning av fem myndigheter – Lunds universitet, Naturvårdsverket, NUTEK, Socialstyrelsen och…
Köp här

Isbn: 9789147112401

Utgivningsår: 20150729

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Catharina Nyström Höög, Hedda Söderlundh, Marie Sörlin

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
I Myndigheterna har ordet presenteras undersökningar av texter och skrivande. Vem skriver, vem ansvarar för innehållet och hur används textmallar? Med hjälp av exempel från några stora myndigheter får vi en inblick i förutsättningarna för skrivande och i hur arbetet går till. Olika textgenrer analyseras och vi får veta…
Köp här

Isbn: 9789188423658

Utgivningsår: 20220128

Utgivare: NE Nationalencyklopedin AB

Mediatyp: BC

av: Axel Danielsson

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreteraren. I boken beskrivs lagar och regler för till exempel genomförande och dokumentation av kommunala sammanträden, den tar upp offentlighet, sekretess, ärendehantering och ger därutöver tips på olika nämndadministrativa rutiner. Boken är därför…
Köp här

Isbn: 9789173452328

Utgivningsår: 20101110

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173452823

Utgivningsår: 20140321

Utgivare: Bokförlaget Komlitt

Mediatyp: BC

av: Jan-Eric Furubo

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Utvärdering och kontroll är i dag central i all offentlig verksamhet och dess spridning runt världen backas upp av mäktiga institutioner, som EU, Världsbanken och OECD. Emellertid ställs sällan frågor om hur denna utveckling påverkar ett demokratiskt samhälle. Inom ramen för denna övergripande fråga, och mot bakgrund…
Köp här

Isbn: 9789144133003

Utgivningsår: 20210201

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Björn Rombach, Kerstin Sahlin, Nils Brunsson, Lars Engwall, Rolf A. Lundin, Sten Pettersson, Annika Rabo, Elisabeth Sundin, Anders Söderholm, Evert Vedung, Erik Wallin

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Det talas mycket om utvärdering i den offentliga sektorns organisationer. Många dras in i de allt synligare, vanligare och komplexare utvärderingsprocesserna. Denna bok handlar om hur utvärderingar görs, hur de används och om de kan möta alla förväntningar som ställs på dem. Kan man t.ex. styra med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789189449404

Utgivningsår: 20020221

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulrik von Essen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
I denna bok beskrivs och diskuteras arbetet i offentlig förvaltning och tjänstemannarollen. Tyngdpunkten i framställningen ligger på ärendehandläggningen i förvaltningsmyndigheter, såväl statliga som kommunala. Här förklaras på ett enkelt sätt inte…
Köp här

Isbn: 9789139023739

Utgivningsår: 20210825

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Axel Danielsson

Kategorier: Lokal styrning Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Kommunal nämndadministration är den kompletta handboken för nämndsekreterare. Handboken ger grundläggande kunskaper om lagar och regler för förberedelser, genomförande och dokumentation av kommunala nämndsammanträden. Den har nu uppdaterats med vad som gäller enligt den nya kommunallagen, nya förvaltningslagen och den…
Köp här

Isbn: 9789173452847

Utgivningsår: 20181012

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Bo Rothstein, Shirin Ahlbäck Öberg, Tomas Bergström, Christer Jönsson, Lennart Lundquist, Lennart J Lundquist, Anna Persson, Jon Pierre, Martin Sjöstedt, Helena Olofsdotter Stensöta, Jan Teorell

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
I den moderna staten blir politik till stor del en fråga om organisation. Den offentliga förvaltningens organisationsform spelar därför betydelsefull roll. Detta har särskilt kommit att uppmärksammas inom områden som välfärds- och utbildningspolitik samt på senare tid även vad gäller frågor om fattigdomsbekämpning i…
Köp här

Isbn: 9789186203375

Utgivningsår: 20100309

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Linda Alamaa, Stina Melander, Ylva Stubbergaard, Niklas Altermark, Andreas Bergh, Josef Chaib, Gissur Ó Erlingsson, Mats Fred, Astrid Hedin, Maria Hedlund, Sabine Kuhlmann, Dalia Mukhtar-Landgren, Petra Svensson, Per-Anders Svärd

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Resultatet av politiska beslut påverkas i stor utsträckning av vad som sker i den offentliga förvaltningen. Att studera hur förvaltningen styrs och hur den fungerar är därför helt centralt inom samhällsvetenskaperna. För att analysera den offentliga förvaltningens komplexitet och mångfald behövs ett brett spektrum av…
Köp här

Isbn: 9789144153247

Utgivningsår: 20220407

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Annika Björkdahl, Lisa Strömbom, Annika Agger, Anita Bakshi, Tomas Bergström, Neil Bradford, Ivan Gusic, Stefanie Kappler, Paul Nesbitt-Larking, Birgitte Poulsen

Kategorier: Fredsforskning och konfliktforskning Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Tvärvetenskap
Very rarely has peace and conflict studies been combined with public administration research. Divided Cities Governing Diversity brings together theories from conflict resolution, public administration, and urban studies to present new theoretical and empirical insights from nine in-depth case studies. The authors…
Köp här

Isbn: 9789187675454

Utgivningsår: 20150320

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Offentlig sektor visar e-vägen! Redogör för pågående förstudier och projekt med syftet att ta fram förvaltningsgemensamma tjänster och funktioner som förenklar vardagen för privatpersoner och företag: Min ärendeöversikt: Samlad översikt av ärenden och ärendestatus. Mina fullmakter: Samlad översikt av utfärdade…
Köp här

Isbn: 9789138237076

Utgivningsår: 20120411

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christer Hogstedt, Peter Lorentzon

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentlig förvaltning Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Vårdnätverket inom Gemensam Välfärd Stockholm har producerat denna skrift för att presentera några viktiga analyser om Framtidsplanen för Stockholms läns landstings sjukvård, New Public Management, den vinstdrivna vården, vårdpersonalens arbetsmiljö, folkhälsopolitiken, jämlikheten i hälsa och hemtjänsten, tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789187724015

Utgivningsår: 20140315

Utgivare: Tolvnitton Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Arkiv, bevarande och digitalisering Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Digitaliseringskommissionen har under drygt fyra år följt Sveriges utveckling mot det it-politiska målet, utrett och analyserat omvärldsutvecklingen och fört fram totalt 28 enskilda förslag för att Sverige ska nå det it-politiska målet.Digitaliseringen är horisontell dvs. den påverkar alla områden, sektorer och…
Köp här

Isbn: 9789138245408

Utgivningsår: 20161219

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Jens Sjölander, Pål Brunnström

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
En rapport inom ramen för Vinnovaprojektet Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan (SPETS) om samverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad. Rapporten har tagits fram som en del av det Vinnova-finansierade projektet Spets (Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan) och är…
Köp här

Isbn: 9789178771110

Utgivningsår: 20201222

Utgivare: Malmö Universitet

Mediatyp: BC

av: Bengt Jacobsson, Leonora Mujkic

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Styrningen av transportpolitiken avspeglar generella trender i samhällsstyrningen. Precis som i andra delar av samhället, har idéer om konkurrens, marknader, management, renodling och samverkan väglett utvecklingen inom detta politikområde. Tre faser kan urskiljas i styrningens historia. Först den organisering som…
Köp här

Isbn: 9789187843631

Utgivningsår: 20161025

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Henrik Ennart, Fredrik Mellgren

Kategorier: Bygg- och tung industri Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
“Boken är välskriven och rafflande […] Augustprisnominering i fackboksklassen och Stora journalistpriset borde vara inom räckhåll. Författarna rör vid vår tids stora politiska ödesfråga: Hur kapitalet tränger allt längre in i den offentliga sektorn.” Expressen ” …jag lägger ifrån mig…
Köp här

Isbn: 9789170379222

Utgivningsår: 20160919

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Nydahl, Jonas Harvard, Ragnar Björk, Stefan Dalin, Per Hammarström, Sofi Qvarnström, Mats Rolén, Glenn Svedin, Rolf Torstendahl

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig styrning
Vem har det yttersta ansvaret för att samhället fungerar? Ett vanligt svar är staten och länge har politiker och teoretiker diskuterat vilken roll statsmakten ska ha. Vad är allmänt och offentligt, vad är enskilt och privat? Den moderna välfärdsstatens rötter kan spåras tillbaka till tiden runt sekelskiftet 1900.…
Köp här

Isbn: 9789188168641

Utgivningsår: 20161130

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Henrik Ennart, Fredrik Mellgren

Kategorier: Bygg- och tung industri Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
“Boken är välskriven och rafflande […] Augustprisnominering i fackboksklassen och Stora journalistpriset borde vara inom räckhåll. Författarna rör vid vår tids stora politiska ödesfråga: Hur kapitalet tränger allt längre in i den offentliga sektorn.” Expressen ” …jag lägger ifrån mig…
Köp här

Isbn: 9789170379963

Utgivningsår: 20170511

Utgivare: Ordfront Förlag

Mediatyp: BC

av: Christofer Lindgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentlig förvaltning Offentliga sektorn Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Att arbetet med vissa slags hänsyn och värden i offentliga förvaltningar ofta stannar vid skrivandet av luftiga handlingsplaner är en ganska vanlig iakttagelse. Så inte minst i fallet med tvärgående frågor, såsom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, klimat- och hållbarhetsfrågor, arbete utifrån barnkonventionen…
Köp här

Isbn: 9789177974482

Utgivningsår: 20210322

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Stina Melander

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
År 2005 gjordes de då fristående länsförsäkringskassorna om till en samlad statlig myndighet. Därefter följde några år med genomgripande föränd-ringar av organisationen, där bland annat de lokalkontor som tidigare fanns i majoriteten av de svenska kommunerna lades ned. I den här boken stu-deras Försäkringskassans…
Köp här

Isbn: 9789174737349

Utgivningsår: 20131111

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av: Mats Hallenberg

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte indrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning? Motsättningen mellan egennyttan och det allmänna bästa har diskuterats under långa tider. I Kampen om det allmänna bästa utgår historikern Mats Hallenberg från…
Köp här

Isbn: 9789188661166

Utgivningsår: 20181105

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Bo Rothstein

Kategorier: Forskning och informationshantering Offentlig förvaltning Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Det statsvetenskapliga forskningsprogrammet The Quality of Government Institute at University of Gothenburg tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007. Programmets forskare kan visa att korrupta, inkompetenta och på annat sätt dysfunktionella samhällsinstitutioner är en viktig orsak till…
Köp här

Isbn: 9789170611827

Utgivningsår: 20150505

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Mattias Carlquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsrådgivning och företagsstöd Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Statligt stöd har under senare år fått allt större betydelse som politiskt styrmedel. Från att ha minskat i omfattning efter 1970- och 80-talens omfattande stödgivning till företag i kris har stödgivningen på nytt kommit att öka i betydelse. Statligt stöd ses i…
Köp här

Isbn: 9789139024781

Utgivningsår: 20210719

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Gustav Rydén Gramner

Kategorier: Affärskommunikation Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
“Med boken Älskade hatade kommunikationsavdelning – en handbok i myndighetskommunikation beskriver vetenskapsjournalisten Gustav Rydén Gramner hur myndigheternas kommunikation fungerar och då framförallt vetenskapskommunikation. Författaren varvar egna insikter, ofta om myndigheters brister i grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789198349610

Utgivningsår: 20161025

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Rolf Å. Gustafsson

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Under sommaren 2016 utspelade sig en debatt om Riksrevisionens arbetssätt och avsaknandet av idealet om den oberoende och oförvitlige ämbetsmannen i medierna. Det finns också en återkommande debatt om offentligt anställdas trängda arbetsvillkor och arbetsgivarens stora svårigheter att rekrytera sjuksköterskor, lärare…
Köp här

Isbn: 9789171734754

Utgivningsår: 20160927

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Offentlig förvaltning är ett jämförelsevis nytt akademiskt ämne inom den svenska högskolevärlden. På Södertörns högskola inrättades ämnet formellt 2017. I den här rapporten diskuteras vad ämnet Offentlig förvaltning egentligen är. En inledande uppsats och en efterföljande seminarieutskrift vrider och vänder på…
Köp här

Isbn: 9789189109513

Utgivningsår: 20210419

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Britta Zetterström Geschwind

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Historiska museet började byggas i tid av depression och ekonomisk kris. Det stod färdigt vid andra världskrigets utbrott och invigdes 1943 under nationell samling och folkhemsepok. Kulturfrågor fick samtidigt ökande betydelse i politiken. Dessa och senare samhällsskeenden spelar ännu roll för inträdet i museet. Olika…
Köp här

Isbn: 9789176499740

Utgivningsår: 20171208

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Christopher Andersson, Ludvig Sandberg

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Detta är en rapport och ett metodstöd tagits fram om hur organisationer och kommuner kan bygga hållbara IOP:er. Skriften har tagits fram i ett gemensamt projekt mellan Rädda barnen, Frälsningsarmén, Svenska kyrkan och Forum – idéburna organisationer med social inriktning.
Köp här

Isbn: 9789177738701

Utgivningsår: 20181106

Utgivare: Forum Idéburna organisationer med social inriktning

Mediatyp: BC

Kategorier: Offentlig förvaltning Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Vad innebär det egentligen att arbeta inom offentlig sektor i Norden idag? I antologin In Tension between Organization and Profession diskuterar en rad svenska och skandinaviska forskare olika vardagsproblem som individer i offentlig verksamhet upplever. Varför tycks sjukfrånvaro och utbrändhet ständigt öka samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789185509027

Utgivningsår: 20071220

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB