Bläddra

Frederick Taylor och hans omgivning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Frederick Taylor och hans omgivning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
I boken konfronteras läsaren med Taylors idéer framställda i hans kända skrift The Principles of Scientific Management. Syftet bakom boken har varit att beskriva några av de yttre sammanhang kring Taylor som varit avgörande för innehållet i skriften, nämligen hans möten med företagsledningar, yrkeskolleger och fackliga representanter. Ett avslutande kapitel ger en inblick i hur Taylors idéer togs emot i industri-Sverige. Sverige nämns endast fragmentariskt i internationell litteratur om scientific management. Men faktum är att i landet väcktes nyfikenheten omedelbart vid den tidpunkt då The Principles of Scientific Management utkom från trycket. Hur gick det sedan? Vilka engagerade sig? Fanns motstånd? Vilka avtryck gjorde Taylors idéer?