Bläddra

Freire – En introduktion

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Freire – En introduktion

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Denna bok erbjuder en lättillgänglig introduktion till Paulo Freire som gjort sig känd för att utmana konventionellt tänkande kring undervisning och lärande. Freires pedagogik har påverkat pedagoger, lärare och elever världen över. Freire förespråkar ett dialogiskt förhållningssätt, där lärare och elever kan lära av varandra i ett pågående utforskande av kunskap. Han betonar vikten av att alla blir hörda, bekräftade och respekterade i undervisningssituationen och lyfter fram undervisningens frigörande potential. Exempel på teman som omfattas i boken är: läs- och skrivkunnighet, språk och makt skillnaderna mellan bankundervisning (där eleven är passivt mottagande) och dialogisk undervisning lärandets sociala och politiska karaktär. Freire – en introduktion innehåller en mängd praktiska exempel och fallstudier och visar på den fortsatta aktualiteten i Freires idéer. Boken riktar sig till universitetsstuderande och yrkesverksamma inom vuxenutbildning, skola och förskola, samt till andra som är intresserade av undervisning och lärande, makt och maktlöshet liksom samhälle och förändring.