Bläddra

Fundallogik : och på den grundad: e-teori

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: logik
Köp här

Fundallogik : och på den grundad: e-teori

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: logik
Köp här
Fundallogik Detta är den ”fundallogiska” grundboken, vilken definierar de (fundal)logiska grundprinciperna (särskilt Ip/Kp, Up/Up’, Fp), och framleder utifrån dem. Vilket inte endast definierar den logiska grunden, utan hela den (fundal)logiska Världen. Den rationella Världen, särskilt nyttig att ha som referens i vetenskapen.Denna fundallogik utvecklas i Tillägg till Fundallogik (Mats Hansson; Nomen (2020)). Tillägg till Fundallogik Detta tillägg till boken ”Fundallogik” (Mats Hansson; Nomen (2019)) fokuserar mer på att relatera till konventionell teori, än att blott definiera fundallogik, särskilt relatera till predikatlogik och matematik. Mycket är repetition av Fundallogik, om än lite utvecklande här och där, inte minst rörande rekursivitet. Särskilt utvecklas rörande det vilket kallas Ip’- fenomen, fenomen vilka i mycken konventionell teori ses (empiriskt) förkomma, vara (empiriskt) möjliga, men fundallogiskt platt är falska, ekvivalent icke-existerande (inte ens existerar som (empiriska) möjligheter, utan platt är irrationella tankar, förutsatt att ”empirin” (vederhäftigt) inte kan motbevisa)....Och vilka är då dessa principer, allt annat utgår ifrån, äger sin grund i? Ja, de är inte så många: Utifrån Ip (x=x), den mest fundamentala principen av dem alla (kungaprincipen), vilken är själva essensen i rationalitet, så följer direkt tre principer, nämligen Kp (x≠x’), Up (x=[unikt x]) och Up’ (f(x)=x). ...