Bläddra

av:Robert Greene

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Socialpsykologi och gruppsykologi
”Boken innehåller erfarenheter från människor som har studerat och övervunnit maktens spel och tar med läsaren såväl till antikens Kina som renässansens Italien. De många citaten berikar texten och boken bjuder även på lysande exempel på snillrika maktspelare. Därtill har den en säregen layout, med röda…
Köp här

Isbn: 9789198768206

Utgivningsår:20230403

Utgivare: Akademius Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Covid-19 aktualiserar filosofiska frågor. Vem ska få den sista respiratorn? Vilken strategi bör vi anamma? Är våra moraliska och politiska övertygelser smakfrågor eller föremål för diskussion? Finns det en objektiv verklighet eller har corona-förnekare rätt till sin egen sanning? Vad är ens sanning? Under coronaåret…
Köp här

Isbn: 9789172171299

Utgivningsår:20210427

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Olle Torpman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Vi blir allt fler människor på jorden och våra aktiviteter tär på miljön. Vi skövlar regnskogarna, utfiskar haven och släpper ut gifter och koldioxid i atmosfären. Temperaturen höjs, vattennivåer stiger och djurarter hotas av utrotning. Naturkatastrofer och felslagna skördar gör att världens svältsituation förvärras.…
Köp här

Isbn: 9789144107738

Utgivningsår:20170504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gunnar Björnsson, Ulrik Kihlbom, Anders Ullholm

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: logik
Ny reviderad utgåva. Att tänka kritiskt är att självständigt ta ställning till rimligheten i påståenden och argument. Det är en ovärderlig förmåga när vi ställs inför frågor där svaren är många och motstridiga och argumentationen pekar i olika riktningar. I sådana situationer kan det vara svårt att skaffa sig…
Köp här

Isbn: 9789127118089

Utgivningsår:20090807

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Carl E. Olivestam, Håkan Thorsén

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Att bemöta andra människor på ett bra sätt kräver att vi har förståelse för allas våra olikheter. I vårdsituationen måste man därför ha en öppen inställning till andra så att man kan möta de olika vårdtagarna utifrån deras livssyn och livsvillkor.Att bemöta andra människor på ett bra sätt kräver att vi har förståelse…
Köp här

Isbn: 9789147103478

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Svante Nordin

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Statsvetenskap och politisk teori
Det politiska tänkandets historia berättar om de politiska idéernas utveckling i Västerlandet från Platon till våra dagar. En skildring av den politiska filosofins pånyttfödelse i vår egen tid, med tänkare som Arendt, Strauss, Rawls, Nozick och ”the communitarians”, för framställningen till omedelbar nutid. Särskild…
Köp här

Isbn: 9789144088235

Utgivningsår:20130116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Paul Ricoeur

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Paul Ricur (19132005) är en av samtidens stora filosofer. Som ingen annan har han gjort dialogen till det centrala temat för sin filosofi: den mellanmänskliga dialogen, men också den hermeneutiska med texter och den konstruktiva dialogen mellan olika filosofiska skolor. Detta urval texter från den senare Paul Ricurs…
Köp här

Isbn: 9789171733375

Utgivningsår:20110329

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Traugott Schiebe

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Artefakter och byggnader i konsten Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Konst Konst: teman och motiv Språk och lingvistik
Bokens syfte är att undersöka abstrakta kulturobjekt i allmänhet och språk i synnerhet för att ta reda på vad för slags ting de egentligen är eller åtminstone vad för slags ting vi normalt uppfattar dem som. Den argumenterar för att vi vid sidan om ting med strukturell identitet i stor utsträckning har att göra med…
Köp här

Isbn: 9789180204330

Utgivningsår:20211215

Utgivare: Traugott Schiebe

Mediatyp: BC

av:Arthur Schopenhauer

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Filosofi: metafysik och ontologi
Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi med österländsk mysticism. Världen är, för Schopenhauer, vilja och…
Köp här

Isbn: 9789173272568

Utgivningsår:20200626

Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Hallvarsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Företagsekonomi och management Religion och tro Religion: allmänt
Vad tror en direktör på? Vilken livsåskådning driver svenska företagsledare? Tjugo samtal med toppar i svenskt näringsliv bland andra Anders Wall, Mia Brunell Livfors, Thomas Berglund, Ebba Lindsö, Johan Molin, Meg Tivéus och Jan Svensson visar att källorna till ledarskapets värderingar finns i det kristna idéarvet,…
Köp här

Isbn: 9789189323278

Utgivningsår:20210526

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
VAD ÄR KRISTDEMOKRATI? Samhällsgemenskap. Kristen etik och naturrätt. Mänskliga rättigheter och skyldigheter. Solidaritet utan socialism. Naturliga gemenskaper och subsidiaritet. Frihet och personligt ansvar. Förvaltarskap och miljöhänsyn.Etik före politik. Person före individ. Familj före stat.Personalism inte…
Köp här

Isbn: 9789177032830

Utgivningsår:20220224

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: logik
Kritiskt tänkande – i teori och praktik förtydligar och problematiserar den slentrianmässiga uppmaningen till kritiskt tänkande och introducerar läsaren för tre kritiska förhållningssätt till information: det analytiska, det vetenskapliga och det källkritiska. Bokens nio författare ställer utmanande och klargörande…
Köp här

Isbn: 9789144113333

Utgivningsår:20160916

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Per Ariansen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Miljöproblemen är i dag så omfattande att hela vårt förhållande till omvärlden drabbas. Därmed står vi inför filosofiska utmaningar inte bara rent tekniska. Står angelägna värden på spel? Är det tal om moraliska värden? Är det i så fall bara människor som har moralisk status, eller omfattas också miljön i vidare…
Köp här

Isbn: 9789188248336

Utgivningsår:19930101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av:Henna Hasson, Ulrica von Thiele Schwarz

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Den medicinska professionen Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Idag förväntas alla använda evidensbaserade metoder. Men det är inte så lätt i praktiken och därför anpassas metoderna ofta. Vad händer då? Kan man lita på att insatserna är säkra och hjälper? Fungerar de kanske till och med bättre? Författarna reder ut vad evidens är och hur tillförlitlig kunskap kan tas fram.…
Köp här

Isbn: 9789127818187

Utgivningsår:20170812

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Mats Börjesson, Alf Rehn

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Sociologi Sociologi och antropologi
Makt angår oss alla. Vi hittar det i vardagen och i forskares teorier, i våra algoritmer och i våra folkrörelser – svårt att ta på men alltid lika relevant. I den andra uppdaterade upplagan lyfter författarna upp nya exempel och utvidgar analysen av nutida fenomen vad gäller makt, från nya sätt att organisera sig till…
Utgått

Isbn: 9789147087464

Utgivningsår:20090115

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Gunnel Colnerud

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag. Bokens två delar behandlar dels den etik som styr lärares professionella handlande, dels de moraliska värden och normer som lärare förmedlar till eleverna. Boken bygger på lärares och elevers berättelser och…
Köp här

Isbn: 9789147122462

Utgivningsår:20170808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Torbjörn Mikael Flatnes

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ande, kropp och själ Filosofi Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Medvetandefilosofi
Denna bok, Uppvaknandet till medvetandets verklighet, är en Guide för att levandegöra och utkristallisera självutforskandets kontemplativa resa, av det kärnfulla medvetande som lever i allting. Vad medvetandet är och hur det fungerar, det är inte någonting som man utan vidare bara kommer på i en handvändning. Därom…
Köp här

Isbn: 9789198537055

Utgivningsår:20220331

Utgivare: Turning Pages

Mediatyp: BC

av:J. Mikael Olsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Socialism och vänsterideologier
Vänsterpolitik förknippas till exempel med kamp mot ekonomisk ojämlikhet, sexism, diskriminering, utnyttjande av arbetare och inhumana straff. I denna bok utgår författaren från en sådan vedertagen uppfattning vad "vänster" betyder i politiken och försvarar dessa typiska hållningar på ett lättbegripligt språk…
Köp här

Isbn: 9789198670493

Utgivningsår:20220403

Utgivare: Café 60 Media

Mediatyp: BC

av:Niccolò Machiavelli

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
En av världslitteraturens stora klassiker om maktens villkor När Niccolò Machiavelli i början av 1500-talet skrev sitt mest berömda verk förnyade han radikalt en ärevördig medeltida genre: »furstespegeln«. I stället för att som brukligt glorifiera regentens roll, i moralens och dygdernas tecken, skrev Machiavelli utan…
Köp här

Isbn: 9789177818168

Utgivningsår:20190415

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
I nära dialog med Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte och Friedrich Schelling utvecklade Benjamin Höijer kring sekelskiftet 1800 ett filosofiskt system som i samtiden väckte stor uppmärksamhet i inte bara Sverige utan också Tyskland. Hans huvudverk, ”Avhandling om den filosofiska konstruktionen”,…
Köp här

Isbn: 9789189109469

Utgivningsår:20210216

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av:Pontus Wasling

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Andra medicinska specialiteter Filosofi Filosofi och religion Kognitiv psykologi Medicin och omvårdnad Medvetandefilosofi Neurologi och klinisk neurofysiologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Den blöta klump som är vår hjärna väger knappt ett och ett halvt kilo och utgör två procent av kroppsvikten. Ja, lite mindre hos en tidigare ledamot i Franska akademien, som det ska visa sig i hjärnforskaren Pontus Waslings bok och upptäcktsfärd i jakten på vårt jag. Ändå är det som vår hjärna åstadkommer ett av de…
Köp här

Isbn: 9789179650476

Utgivningsår:20211105

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB

av:David Kronlid

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Många forskare, politiker och andra aktiva uppmärksammar ”miljöproblematikens tredje dimension” – våra moraliska värderingar och natursyners betydelse för hur vi förstår och planerar våra samhällen. Denna bok tar fasta på detta intresse genom att författaren tar ett nytt grepp om de miljöetiska frågorna. Genom att utgå…
Köp här

Isbn: 9789144042756

Utgivningsår:20050131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162257712

Utgivningsår:20030331

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BB

av:Håkan Thorsén

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Människosyn och etik är hela tiden närvarande i såväl privata som professionella möten. För att bättre kunna förstå andras handlingar och ens egna reaktioner är reflektion över sin egen och andras människosyn och etik nödvändig. boken ger redskap för denna reflektion.
Köp här

Isbn: 9789186619091

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Remus

Mediatyp: BH

av:Karl Marx

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Marxism och kommunism Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi
Boken innehåller följande texter: Förslag till skilsmässolag. Brev till Arnold Ruge. Om judefrågan. Utdrag ur De ekonomisk-filosofiska manuskripten. Teser om Feuerbach. Utdrag ur Den tyska filosofin. Utdrag ur Kommunistiska manifestet. ”Urvalet tar inte bara upp de mest lysande sidorna i ungdomsskrifterna; här…
Köp här

Isbn: 9789171730251

Utgivningsår:19950101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Homi Bhabha, Avtar Brah, Frantz Fanon, Edward Said, mfl

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Köp här

Isbn: 9789186474362

Utgivningsår:20010601

Utgivare: Federativs förlag

Mediatyp: BC

av:Lars Strannegård

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Varför borde ekonomer studera filosofi och litteratur? Hur hänger samtidskonst och skönlitteratur ihop med lärande? Och hur kan ett bildningsideal för vår tid se ut? Kunskap som känns är en lovsång till att vidga sina vyer. Lars Strannegård visar hur estetiska upplevelser kan vara en nyckel till att förstå andras…
Köp här

Isbn: 9789189061873

Utgivningsår:20210504

Utgivare: Mondial

Mediatyp: BB

av:Anders Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Diskriminering och jämlikhet Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Det här är en bok om de moraliska skäl vi har att invända mot ojämlikhet. Men det är lika mycket en bok om hur vi bör se på samhället. Anders Hansson argumenterar för att vi bör se på samhället som ett samarbetssystem som ska vara till allas fördel. Med denna utgångspunkt kan vi utvärdera samhällets institutioner i…
Köp här

Isbn: 9789171736383

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Lars Torsten Eriksson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: logik
Utan tvivel är man inte riktigt klok är ett bevingat uttryck som visar att kritiskt tänkande är drivkraften för en hållbar samhällsutveckling. Att öka förmågan till kritisk analys är därför ett centralt mål för all utbildning från förskola till universitet. Men hur gör man egentligen för att tänka kritiskt? Boken visar…
Köp här

Isbn: 9789147113651

Utgivningsår:20180629

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789173271127

Utgivningsår:20090930

Utgivare: H:ström Text & Kultur

Mediatyp: BC

av:Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en etisk…
Köp här

Isbn: 9789140694751

Utgivningsår:20160527

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sara Duppils, Jari Ristiniemi, Timo Järpeskog, Sofie Halvarsson, Birgit Lindgren-Ödén, Britt Johanne Farstad, Per-Erik Söderberg, Stefan Larsson, Per Vesterlund, Olof Dahlin, Ann-Kristin Mimmi Eriksson, Marie Hafstad, Peder Thalén, Lina Schiller

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Kulturvetenskap och medievetenskap Religion och tro Religion: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna antologi har kandidatprogrammet Människa-kulturreligionsprogrammet (MKR) vid den religionsvetenskapliga ämnesavdelningen vid Högskolan i Gävle som gemensam nämnare och övergripande tema. Programmet har en unik sammansättning kurser som bara finns i Gävle och har i en undersökning pekats ut som det mest populära…
Köp här

Isbn: 9789188145567

Utgivningsår:20210303

Utgivare: Gävle University Press

Mediatyp: BC

av:Georges Bataille

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
1935 grundade filosofen Georges Bataille och surrealistledaren André Breton den revolutionära antifascistiska organisationen Motattack. I organisationen ingick några av den franska avantgardemiljöns tongivande konstnärer och intellektuella, däribland Claude Cahun, Pierre Klossowski och Dora Maar. Under sin korta…
Köp här

Isbn: 9789198690811

Utgivningsår:20220407

Utgivare: 1|21 Press

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789150405019

Utgivningsår:19780101

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Medusa Loveheart

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro
This book is written by The last warlock and is a wonderful journey in our evolution. A brand new ism is revealed, Dao Buddhism with all that it means and a breathtaking look upon this world today. It reveals the truth about the human being and brings you a better faith in tomorrow. There is groundbreaking metaphysics …
Köp här

Isbn: 9789174638219

Utgivningsår:20190702

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Lisa Bengtsell, Anna Thoursie, Henrik Åstrand Freidlitz

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Arbetspsykologi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Samvetsstress, moralisk stress eller etisk stress är ord som allt oftare används för att beskriva upplevelsen av att i sin yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta. Fenomenet framträder särskilt inom vården, skolan och andra människovårdande verksamheter där medarbetare…
Köp här

Isbn: 9789144142029

Utgivningsår:20210701

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Gert Helgesson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Forskningsetik är ett ämne på stark framväxt. Universitet och högskolor tar frågan på allt större allvar, liksom tidskriftsredaktörer och forskarna själva. Forskningsetik som forskningsämne har också vuxit påtagligt på senare år. Under tiden fortsätter rapporterna om nya fall av forskningsfusk och andra avvikelser från…
Köp här

Isbn: 9789144088495

Utgivningsår:20150623

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Ulla-Carin Hedin, Sven-Axel Månsson, Ronny Tikkanen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Vad händer när en anställd inom socialtjänst, sjukvård eller skola slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen? Hur svarar ledningen och vilka blir reaktionerna inom organisationen? När man måste säga ifrån presenterar den första svenska studien om whistleblowing inom människovårdande organisationer. Författarna…
Köp här

Isbn: 9789127117822

Utgivningsår:20081208

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Roddy Nilsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800 Social och politisk filosofi Strukturalism och poststrukturalism
Michel Foucault var en av 1900-talets mest inflytelserika samhällsteoretiker. Som tänkare arbetade han i skärningspunkten mellan olika vetenskapliga och kulturella traditioner, samtidigt som han ständigt ställde nya frågor kring vad det innebär att vara människa. Foucaults tänkande kring galenskap, makt, diskurs,…
Köp här

Isbn: 9789197657723

Utgivningsår:20080529

Utgivare: Ègalité

Mediatyp: BC

av:Kerstin I. M. Holm

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori
Boken är viktig för kommande kunskapsteoretiska frågor. Hur kan läror som filosofi, psykologi, sociologi, påstå, att kunskap är en social konstruktion? Hur kan politiker, oberoende av färgschattering, reformera skola och arbetsliv efter lärandeparadigm samt ekonomiska begrepp, som kompetens. Och hur kan Sverige…
Köp här

Isbn: 9789180101257

Utgivningsår:20200914

Utgivare: KHs Utbildningsverksamhet

Mediatyp: BC