Bläddra

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Fakta och uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 Fakta och uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Health & social care Läromedel Läromedel: yrkesutbildning Läromedel: yrkesutbildning och övriga ämnen
Köp här
I Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 presenteras ämnet på ett sätt som är anpassat till ett kommande arbetsliv som undersköterska och vårdbiträde. Faktatexter varvas med pedagogiska illustrationer och rikligt med övningar underlättar elevernas inlärning. Läromedlet är utvecklat för att språkligt och layoutmässigt vara så tillgängligt som möjligt, även för språksvaga elever.

Läs mer
Pedagogiska tankar
- Lättläst text
- Tydlig koppling till kursplanen
- Många fallbeskrivningar med tillhörande reflektera-frågor
- Repetera-, tillämpa och och fördjupafrågor i varje kapitel
- Podd-, film- och litteraturtips
- Tydlig koppling till kommande yrkesroll
- Många begreppsförklaringar i marginalen
- Sammanfattningar i slutet av kapitlen
- Tips på webbplatser, poddar och litteratur

Komponenter
- Fakta- och övningsbok
- Heldigitalt med fakta och övningar varvat
- Lärarstöd

Upplägg
Varje kapitel inleds med koppling till vilket kursmål det behandlar.
Faktatexterna kompletteras med tydliga illustrationer.
Kapitlen avrundas med:
- Sammanfattning – återger de väsentligaste delarna av kapitlet.
- Träna begrepp – stöttar dig i att komma ihåg de centrala begreppen.
- Repetera – frågor som stöttar dig att nöta in och minnas innehållet.
- Tillämpa – frågor där du får möjlighet att öva på att använda dina nya kunskaper
- Fördjupa – frågor som ytterligare breddar och fördjupar dina kunskaper och sätter den i ett större sammanhang.

Innehåll
Innehållet i det här läromedlet bygger på Skolverkets mål för kursen Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och tar ett helhetsperspektiv på ämnesområdet. Vi utgår från det som gäller alla människor och går utifrån det in på vad som är kännetecknande för olika funktionsnedsättningar. Boken är indelad i totalt 9 kapitel:
1. Olika funktionsnedsättningar
2. Barns och ungas utveckling
3. Identitetsutveckling och självbild
4. Livsvillkor och utvecklingsmöjligheter
5. Tillgänglighet
6. Sinnesstimulering
7. Sexualitet och relationer
8. Lagar och andra bestämmelser
9. Historiska perspektiv på funktionsnedsättning

Om författarna
Jenny Lemne Larsson är specialpedagog med lång erfarenhet från gymnasiesärskolan och Jesper Sandström är skribent och översättare med erfarenhet som lärare på yrkeshögskola.