Bläddra

Funktionsteori

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Funktionsteori

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Funktionsteori, eller komplex analys, är ett av de vackraste områdena inom matematiken, men ämnet har också förvånansvärt många tillämpningar inom exempelvis reglerteknik, signalbehandling och stokastiska processer. Ämnet är synnerligen relevant även i tekniska utbildningar. Denna bok behandlar grundläggande komplex analys samt teorin för serier, i synnerhet Fourierserier och potensserier. Ett kapitel behandlar också talföljder och linjära rekursionsekvationer. Boken syftar till att ge en lättläst introduktion till komplex analys utan att för den skull göra avkall på den matematiska noggrannheten. För många studenter är kursen i funktionsteori det första mötet med modern matematisk analys, och för att underlätta för läsaren innehåller texten många exempel och lite fler detaljer i långa beräkningar än vad som är brukligt. Nästan alla kapitel avslutas med ett kortare avsnitt som presenterar en relevant tillämpning av det material som precis gåtts igenom. Boken vänder sig i första hand till civilingenjörsstudenter, men kan även användas som kursbok i en mer teoretiskt baserad traditionell C-kurs i komplex analys.