Bläddra

Fusion i aktion, Odissi som konstnärlig metod i scenisk gestaltning

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här

Fusion i aktion, Odissi som konstnärlig metod i scenisk gestaltning

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här
I sökandet efter ett scenspråk som återklingar i historiska discipliner, har jag undersökt möjligheten att vidga min scenkonst genom indisk klassisk Odissi, med olika former av berättande. Arbetet fokuseras främst på två projekt som inspirerats av de ursprungliga manus, William Shakespeares "Macbeth" och Vince Gilligan "Breaking Bad". Jag beskriver exempel på metoder och tekniker som används i gestaltningsprocessen. Arbetet visar också hur Odissi har utvecklats från en religiös och filosofisk tradition av tempeldans, in till den moderna scenen. Syftet är att förbinda Odissi med västerländsk scenkonst och dramatik. I denna process använder jag mina egna kunskaper om Odissi som ett verktyg i att kombinera båda traditionerna, en fusion i aktion. Jag undersöker fysiskt olika konstnärliga formspråk, stiliserande bildspråk och symboler som finns i Odissi vilka traditionellt används för att förkroppsliga mytologiska och episka berättelser. En mötesplats mellan öst och väst. Med mig själv som Odissi-utövare och skådespelare.