Bläddra

Gårdsförsäljning. SOU 2010:98

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Köp här

Gårdsförsäljning. SOU 2010:98

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Socialrätt Spel-, lotteri- och alkohollagstiftning
Köp här
Vingården behöver inte ligga på landet!

Föreslår en modell för gårdsförsäljning av alkohol som är förenlig med EU-rättens regler om den fria rörligheten för varor och tjänster. Inhemska produkter får inte gynnas framför utländska. På samma sätt får inte det geografiska läget vara diskriminerande. Modellen baseras även på den svenska alkoholpolitiken, vilket innebär stränga restriktioner:
  • Gårdsförsäljning av alkoholdrycker får bara ske i samband med studiebesök, föreläsning eller liknande upplevelsetjänst med anknytning till den alkohol som erbjuds mot betalning.
  • Endast den som yrkesmässigt tillverkar alkoholdrycker ska få utöva gårdsförsäljning av egenproducerade drycker eller andra drycker av samma slag.
  • Den totala kvantiteten per år och gård maximeras till 3.750 liter sprit, 10.000 liter vin och 27.273 liter öl.
  • Tillstånd och tillsyn ska ske enligt alkohollagens regler för servering av alkohol.
  • Priserna måste överstiga självkostnaderna plus gällande skatter med skäligt påslag. Dock ska provsmakning vara tillåten.