Bläddra

Ge mig en tanke : som jag kan koncentrera mig på : en bok till schizofrena och neurotiker och till deras anhöriga och deras läkare

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Köp här

Ge mig en tanke : som jag kan koncentrera mig på : en bok till schizofrena och neurotiker och till deras anhöriga och deras läkare

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Psykiatri
Köp här
En bok till schizofrena och neurotiker och till deras anhöriga och deras läkare
Med sin otraditionella, kloka bok om psykoterapi av schizofrena och neurotiska patienter bryter Torben Bendix med åtskilliga konventioner. För första gången utkommer en bok skriven för såväl patienter och anhöriga som för behandlarna i avsikt att etablera en gemensam grund för ett samarbete.

På ett rakt och enkelt sätt förmår författaren det som kännetecknar den skicklige pedagogen: att göra det svårt tillgängliga förståeligt för alla – dock tvivlar man inte ett ögonblick på att bakom de enkla orden står en psykiater med vetande och insikt och en omfattande erfarenhet.
Genom förklaringar och utdrag ur autentiska samtal mellan patienter och terapeuter bibringas läsaren förståelse av psykiska åkommor och deras behandling.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se