Bläddra

Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU. Ds 2012:16

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här

Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU. Ds 2012:16

Kategorier: Hälso- och sjukvårdsrätt Juridik Läkemedelslagstiftning Särskilda rättsområden Socialrätt
Köp här
Säkrare läkemedel!

Föreslår ändringar i svensk lagstiftning som ska förhindra att otillåtna läkemedel, aktiva substanser och hjälpämnen kommer ut på den svenska marknaden. Exempel på nya bestämmelser:
  • Tillstånd till import och tillverkning ska även gälla för aktiva substanser och hjälpämnen
  • Vissa krav som gäller partihandlare ska även gälla för förmedlare av läkemedel. Förmedling får t.ex. bara ske om den anmälts till behörig myndighet
  • Läkemedelsförpackningars äkthet ska garanteras genom särskilda säkerhetsdetaljer
  • Webbplatser som lagligt bedriver distansförsäljning måste förses med en lätt igenkännbar logotyp. Även webbplatsens medlemsstat i EU måste kunna identifieras.