Bläddra

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. SOU 2017:72 : Slutbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning

Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism. SOU 2017:72 : Slutbetänkande från Utredningen om genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
Förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade till terrorism. Terrorismresor till hemlandet och självstudier i vapen- och sprängämnestekniker föreslås bli straffbart.Terroristbrottet ska uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av terrorismfinansiering föreslås också bli mer heltäckande.

Förslagen handlar främst om hur EU:s direktiv om bekämpning av terrorism ska genomföras.

Särskild utredare: Lars Werkström