Bläddra
Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Offentlig förvaltning: sanktioner Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
Analyserar behovet av åtgärder och eventuella lagändringar för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till de folkrättsliga förpliktelser som följer av FN:s säkerhetsråds resolution 1267 m.fl. vilka alla gäller åtgärder mot terrorism och finansiering av terrorism. Analyserar också behovet av lagändringar för att…
Köp här

Isbn: 9789138247839

Utgivningsår:20180419

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
Uppdraget är indelat i fyra delfrågor. den första innebär att utreda behovet av att information som är sekretessbelagd vid Polismyndigheten på ett enklare sätt än i dag kan lämnas ut till myndigheter och andra aktörer, till exempel skola och socialtjänst, inom…
Köp här

Isbn: 9789138248515

Utgivningsår:20180816

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
Föreslår att Sverige ska tillträda: den internationella konventionen för bekämpande av nukleär terrorism 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet (protokollet till SUA-konventionen) 2005 års protokoll till SUA-konventionens protokoll om bekämpande av brott mot säkerheten för…
Köp här

Isbn: 9789138236697

Utgivningsår:20111221

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
Analyserar behovet av lagändringar för att Sverige ska leva upp till de krav på straffrättslig reglering för att förhindra och bekämpa terrorism som ställs i FN:s säkerhetsråds resolution 2178 (2014), förkortad resolutionen.i I uppdraget har även ingått att ta ställning till om Sveriges straffrättsliga reglering för…
Köp här

Isbn: 9789138243176

Utgivningsår:20150618

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
Förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade till terrorism. Terrorismresor till hemlandet och självstudier i vapen- och sprängämnestekniker föreslås bli straffbart.Terroristbrottet ska uppdateras genom att grovt dataintrång läggs till bland de brott som kan utgöra terroristbrott. Kriminaliseringen av…
Köp här

Isbn: 9789138246702

Utgivningsår:20170928

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Straffrätt och straffprocess Terroristlagstiftning
För att ytterligare förbättra möjligheterna att förhindra och bekämpa terrorism föreslår utredaren att det ska införas ett särskilt straffansvar för att delta i en terroristorganisations verksamhet. Det kan till exempel handla om att attrahera nya medlemmar, få in ekonomiska bidrag, sprida information, utföra…
Köp här

Isbn: 9789138247280

Utgivningsår:20171228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC