Bläddra

Genus – om det stabilas föränderliga form

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Genus – om det stabilas föränderliga form

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Genus handlar både om det vi ser och om det vi inte ser: om människor och kön, om man och kvinna och om alla de föreställningar, myter och mönster som bildas kring detta. Boken betonar de kulturella konstruktionernas betydelse för skapandet av det vi kallar kön, nämligen stereotyperna manligt och kvinnligt.

Läs mer
Frågor som diskuteras är: Vilka idealtyper finns? Vad innebär det att mannen är norm? Vilken roll spelar kvinnors samverkan? Vari består det stabila i genustänkandet? Hur kan vi förändra det? Vilken roll har genus spelat för välfärdsstatens formande? Hur ser det ut i dag?

Om författarna
Yvonne Hirdman är professor vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet.