Bläddra

Genuspedagogiska gärningar : subversiv och affirmativ aktion

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Genuspedagogiska gärningar : subversiv och affirmativ aktion

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Genuspedagogiska gärningar. Subversiv och affirmativ aktion tar avstamp i docent Anna Lena Lindbergs pionjärinsats och forskargärning som konsthistoriker. Under rubrikerna Pionjärgärningar, Genus och akademi, Konstpedagogikens möjligheter samt Kvinna och konstnär visar svenska och nordiska konsthistoriker, konstpedagoger, museiintendenter, historiker och etnologer från tre forskargenerationer vad konstpedagogiken och genusforskningen har brottats med, hur den har utvecklats och var den står idag. Bokens bidrag sätter nytt ljus på de fält som bär tydliga spår av Anna Lena Lindbergs gärning; subversiv och omvälvande, affirmativ och bejakande.