Bläddra

Giraffen på jobbet : arbetsbok i Nonviolent Communication för ökad arbetsglädje

Kategorier: Arbetspsykologi Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här

Giraffen på jobbet : arbetsbok i Nonviolent Communication för ökad arbetsglädje

Kategorier: Arbetspsykologi Interpersonal communication & skills Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Köp här
Den här arbetsboken är skriven för dig som vill lära dig använda Nonviolent Communication, NVC, på jobbet. Den innehåller övningar som hjälper dig att få en bättre kontakt med både dig själv och andra. Att uttrycka dig ärligt och lyssna med förståelse. Att skapa en arbetsplats där allas behov blir tillgodosedda. Förbättrade relationer i jobbet leder till större arbetsglädje, bättre samarbete, ökad effektivitet och ett mera tillfredsställande arbetsliv och liv. Giraffen fungerar som en symbol för kommunikationsmodellen i NVC och med hjälp av giraffspråket får du konkreta verktyg för att • få större förståelse för dig själv och andra • lyssna med empati • uttrycka dig ärligt • kunna avbryta med respekt • ge och ta emot uppskattning • ge konstruktiv feedback • lösa och medla i konflikter • planera din tid och undvika stress • lära dig säga och höra ”nej” • hålla effektiva möten • ändra begränsande föreställningar • göra målsättningar • leda dig själv • bli giraffen på din arbetsplats Övningarna är utformade så att du kan göra dem ensam eller tillsammans med någon annan, kanske en arbetskamrat eller en god vän. Ingenting hindrar heller att du bildar en grupp på jobbet som övar tillsammans. Övningarna kan också tillämpas i andra situationer i livet.