Bläddra

Glittrig diamant dansar – Små barn och språkdidaktik

Kategorier: Språk och lingvistik

Glittrig diamant dansar – Små barn och språkdidaktik

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Detta är en bok om små barns kreativa språklek och lärande i form av poesi. Upprepning, metaforer, rytm, onomatopoetiska ord – mycket av det som utmärker poesi finns naturligt i barns språklek. I själva verket kan man se poesi som ett ”svar” på utmaningen att vilja uttrycka något som ens språk inte riktigt räcker till för. Genom diktskapandet får barnen använda bekanta ord på nya sätt och skapa nya ord på basis av andra, bekanta ord. För första gången i Sverige beskrivs ingående hur lärare och barn i åldrarna 3–7 arbetar med diktskapande. Hur kan man arbeta medvetet med poesi i verksamheten och vad händer i sådana situationer? I Glittrig diamant dansar studeras såväl barnens egna dikter som det pedagogiska, kommunikativa arbetet med att skapa dessa. Vidare introduceras ”poesins redskap” med vilka man kan betrakta och skapa dikter. Boken vänder sig till alla som är intresserade av barns språkliga utveckling och lek: forskare, lärarutbildare, lärarstudenter samt verksamma lärare för yngre åldrar.