Bläddra

Global standard : om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt

Köp här

Global standard : om hur TCO-loggan hamnade på dataskärmar jorden runt

Köp här
Jag vill visa att enskilda initiativ faktiskt kan påverka de större sammanhangen. Att en facklig organisations logga blir en kvalitetsstämpel på databildskärmar världen över är unikt. Det hade inte varit möjligt att åstadkomma detta utan det samarbete som växte fram mellan två stora folkrörelser TCO och Svenska Naturskyddsföreningen. Den här boken är Per Erik Boivies egen berättelse om ett outtröttligt engagemang för god och användaranpassad datorarbetsmiljö. berättelsen om hur projektet att kvalitetsmärka bildskärmar föddes och växte är exempel på hur en enskild persons idé kan få genomslag av oanade mått. i dag återfinns TCO-loggan på miljontals bildskärmar över hela världen som symbol för kvalitet, miljömedvetenhet och hållbarhet. boken handlar också om bildskärmsprovaren, ett verktyg för den enskilde att bedöma den egna datorns kvalitet och om arbetsmodellen 6 e, en metod för att skapa hållbara arbetsplatser. Sist men inte minst handlar det om övertygelsen att samverkan och samarbete kan göra stora förändringar möjliga och att varje individ kan påverka världen. eller som Per Erik Boivie uttrycker det: En lärdom av mitt arbete på TCO är att det är värt mödan att slåss för en idé. Att kämpa för att få den genomförd. Att visa att en förändring är möjlig. Att produktutveckling kan vara användaroch miljödriven och att det gör skillnad för såväl användare som miljön. Att det med små resurser ändå finns möjlighet för en idé att få genomslag globalt. Att känna att man själv i samverkan med andra är med i en process som bidrar till en hållbar utveckling.