Bläddra

Globaliseringens dimensioner : nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här

Globaliseringens dimensioner : nationalstat, världssamhälle, demokrati och sociala rörelser

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Köp här
Globaliseringens dimensioner är den första svenska boken som tar ett samlat grepp om globaliseringen. Det är en utmärkt introduktion, grundbok och lärobok om den värld vi lever i och som nu är stadd i snabb förändring. Håkan Thörn skriver om globaliseringen ur ett brett perspektiv och behandlar inte bara dess ekonomiska konsekvenser utan också kulturens globalisering och vad detta betyder för nationen och identiteten. Särskilt lyfter Håkan Thörn de nya sociala rörelsernas roll i en global demokrati och sätter in händelserna i Göteborg och Seattle i ett större perspektiv. Författaren försöker besvara frågor som: Vad är globalisering? Vilka grundläggande skillnader i sätt att se på globalisering finns? Undergräver globaliseringen nationalstaten och demokratin och i så fall hur?