Bläddra

av: Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Globalisering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik Tvärvetenskap
Tio knep som hjälper dig att förstå världen. “Denna bok är min sista strid i min livslånga kamp mot den förödande globala okunskapen. Den är mitt sista försök att förändra människors sätt att tänka.” – Hans Rosling När vi människor får frågor om globala trender svarar vi nästan alltid fel.…
Köp här

Isbn: 9789127149946

Utgivningsår: 20180405

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av: Peter Frankopan

Kategorier: Allmän historia, världshistoria Globalisering Historia Historia och arkeologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
När västvärldens inflytande minskar och Asien åter kommer att utgöra världens centrum, sker det längs samma vägar som för tusen år sedan. Det var i öst den mänskliga civilisationen tog sin början. Det var där världens stora religioner föddes och fick fäste, varor utväxlades, språk och idéer började spridas. Det var där…
Köp här

Isbn: 9789100171575

Utgivningsår: 20170912

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Tommy Jensen, Aina Tollefsen

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Globalisering verkar kunna förklara vad som helst och i vilket syfte som helst. Risken med ett vagt begrepp är att det kan bli bekvämt att ta till för att legitimera olika politiska projekt eller åtgärder, eller frånsäga sig ansvar för konsekvenserna. Den här boken summerar en del av debatten och värderar de olika…
Köp här

Isbn: 9789147095902

Utgivningsår: 20120828

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Håkan Thörn

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Globaliseringens dimensioner är den första svenska boken som tar ett samlat grepp om globaliseringen. Det är en utmärkt introduktion, grundbok och lärobok om den värld vi lever i och som nu är stadd i snabb förändring. Håkan Thörn skriver om globaliseringen ur ett brett perspektiv och behandlar inte bara dess…
Köp här

Isbn: 9789173899239

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Atlas

Mediatyp: BC

av: Kristoffer Hell

Kategorier: Globalisering Politik och statsskick Politisk aktivism Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Terrorism, väpnad kamp Tvärvetenskap
Vad hände egentligen den 11:e september 2001? Vad har denna händelse med Sverige år 2015 att göra? Vart är världen egentligen på väg? Västs mörka hjärta är skriven för de som förstått att något är fel med världen, men ännu inte informerats om vad… Den redogör för de banbrytande forensiska fynd som gjordes vid…
Köp här

Isbn: 9789176098745

Utgivningsår: 20150829

Utgivare: Blueshift

Mediatyp: BC

av: María Borgström, Katrin Goldstein-Kyaga, Ana Graviz

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Tvärvetenskap
Vi lever i en tid av ökande globalisering och intensifierade kontakter över gränserna. Idag är världen sammanflätad på ett helt annat sätt än någonsin tidigare. Här presenteras en undersökning om hur ungdomar i Sverige, Polen och Tjeckien ser på andra kulturer och folkgrupper än den egna, om deras konstruktioner av…
Köp här

Isbn: 9789188663580

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Alf Hornborg

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Globalisering Hållbar utveckling Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Miljön Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Om vi menar allvar med retoriken om global hållbarhet och rättvisa måste vi vara beredda att ompröva våra mest grundläggande föreställningar om tekniska och ekonomiska framsteg. Det vi har uppfattat som utveckling och framsteg har genom historien i stor utsträckning varit en fråga om att förskjuta arbets- och…
Köp här

Isbn: 9789171734457

Utgivningsår: 20150515

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund

Kategorier: Folkhälsa och personlig hälsa Globalisering Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Samhällsmedicin och preventiv medicin Sociologi Sociologi och antropologi Sociologisk forskning och statistik Tvärvetenskap
När vi människor får frågor om globala trender svarar vi nästan alltid fel. Studenter, Nobelpristagare och ledande politiker – alla blir besegrade i ­omvärldskunskap av aporna på zoo. Hur kan det komma sig? I Factfulness visar Hans Rosling, Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund varför vi ständigt missförstår…
Köp här

Isbn: 9789127168336

Utgivningsår: 20200424

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

av: Ivan Krastev

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor Tvärvetenskap
Det är, skriver Ivan Krastev i inledningen till sin bok om coronapandemin och Europa, som om vi hade hamnat mitt i alla de stora dystopiska romanerna, från “Du sköna nya värld” och “1984” till “A Clockwork Orange” och “Tjänarinnans berättelse”, på en och samma gång.…
Köp här

Isbn: 9789171735997

Utgivningsår: 20200602

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171733818

Utgivningsår: 20120903

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Stefan Jonsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Ett av 2010-talets mest kända fotografier föreställer president Barack Obama och hans närmaste krets samlade i Vita huset för att följa hur USA:s soldater tar sig in i Usama bin Ladens högkvarter i Pakistan och avrättar honom. Vad visar bilden? Och vad döljer den? Historiens slut, kallade den amerikanske författaren…
Köp här

Isbn: 9789113102412

Utgivningsår: 20200408

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Göran Brulin

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Globaliseringen framstår som en oemotståndlig kraft. Handelshinder avlägsnas och stora valutaområden skapas. Men det finns en paradox. Ju mer sammanflätade ekonomierna blir desto mer beroende blir de av lokal och regional dynamik. Det är i dynamiska regioner och samhällen som Kista, Gnosjöregionen och Karlskrona som…
Köp här

Isbn: 9789173899741

Utgivningsår: 20100413

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BC

av: Colin Crouch

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Knappast något begrepp i den nyare politiska historien är så omstritt som globalisering. Dagens reaktioner mot globaliseringen kommer från både höger och väns­ter, och det är inte alltid så lätt att urskilja vad som är vad i detta motstånd. I denna bok försöker Colin Crouch bringa reda i striden om globaliseringen. Han…
Köp här

Isbn: 9789171735751

Utgivningsår: 20200204

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171732590

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Klas Lundström

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
I Den här platsen faller samman rapporterar Klas Lundström från Västsahara, Nicaragua, Salomonöarna, Kuba, Jamaica, Filippinerna, Brasilien och Venezuela. Boken är en samling reportage om globaliseringens mänskliga minoriteter och industriella centrum.
Köp här

Isbn: 9789197783279

Utgivningsår: 20091111

Utgivare: Murbruk förlag

Mediatyp: BC

av: Dalibor Rohac

Kategorier: Globalisering Internationella relationer Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Eliten mot folket. Globalister mot nationalister. Varsomhelstare mot någonstansare. Den populistiska världsbilden har blivit allmängods. I Till globalismens försvar tar Dalibor Rohac strid mot föreställningen att nationellt självbestämmande hotas av internationellt samarbete och överstatlighet. Vägen till frihet,…
Köp här

Isbn: 9789177032038

Utgivningsår: 20191227

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av: Branko Milanovic

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Globalisering Internationell ekonomi Nationalekonomi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Tvärvetenskap
“Inget är givet på förhand i Milanovićs bild av framtiden. Politiken spelar roll. Vi har ett val. Historien är mänskoverk.” /Peter Englund i DN “Milanović slutsats är tydlig: Ska vi förstå dagens samhälle måste vi våga prata om motsättningar mellan såväl klasser som platser. Och vi måste förstå att…
Köp här

Isbn: 9789171735027

Utgivningsår: 20170502

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Leif Lewin

Kategorier: Globalisering Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati Tvärvetenskap
Världen globaliseras. Länder blir mer och mer beroende av varandra genom handel, transporter, miljö, migration och finansiella transaktioner. Men går utvecklingen mot en demokratisk världsordning? Det tog två hundra år för demokratin att utvecklas inom nationalstaten, från upplysningstidens idéer till införandet av…
Köp här

Isbn: 9789144103563

Utgivningsår: 20150313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialt arbete Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Tvärvetenskap
Sosiaalityö on ollut alusta asti ylirajaisten vaikutteiden, liikkumisen ja yhteistyön muovaamaa. Ylirajaisuuden polut eivät kuitenkaan ole aina olleet suoraviivaisia. Samalla kun sosiaalityö mielletään vahvasti paikalliseksi ja kansallisiin järjestelmiin kiinnittyväksi ammatiksi, sosiaalityössä kohdattavat ilmiöt…
Köp här

Isbn: 9789515795373

Utgivningsår: 20170630

Utgivare: Unipress

Mediatyp: BC

av: David Fopp

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Globalisering Hållbar utveckling Miljön Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social och politisk filosofi Sociala och etiska frågor Tvärvetenskap
T.P.1 is dedicated to exploring the ideas of sustainability, democracy and of being "humane" (related to the ones of social justice and empathy), and combines practical (arts) education with academic research and political activism. It aims to contribute to the needed sustainable transformation of our…
Köp här

Isbn: 9789178197309

Utgivningsår: 20200422

Utgivare: TP1

Mediatyp: BC

av: Nima Sanandaji, Maria Rankka

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Den gamla världsordningen var enkel. De smarta idéerna, den nya tekniken och den snygga designen togs fram i New York, Stockholm och London. Underleverantörerna i de fattiga länderna fick sedan sätta ihop produkterna. Men världen skiftar snabbt mot en ny ordning, där kunskapen och kapitalet alltmer finns i Shenzhen och…
Köp här

Isbn: 9789188193094

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Mikael Curman

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
När MER blir fel, måste vi göra något annat, utan att vi riktigt vet vad. Just denna situation, att något känns fel men man vet inte riktigt vad, är vad som driver människor till terapi. Och det är inte terapeutens uppgift att säga hur klienterna bör leva sina liv, utan att hjälpa dem att själva i sin brottning med…
Köp här

Isbn: 9789186613068

Utgivningsår: 20140830

Utgivare: LightSpira

Mediatyp: BC

av: Andreas Aase

Kategorier: Allmän historia, världshistoria Globalisering Historia Historia och arkeologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vi lever i en global verden og leser og hører om global økonomi, global kultur, globale sykdommer, global forurensing og global politikk. Når startet disse globaliseringsprosessene? Begynte de på 1500-tallet, med europeernes sjøreiser på verdenshavene? Eller på 1000-tallet? Eller for 5 000 år siden? Eller er dette nye…
Köp här

Isbn: 9788202621551

Utgivningsår: 20200813

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Joseph E. Stiglitz

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Globalisering Nationalekonomi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Världsbankschef & nobelpristagare 1900-talets sista årtionde var fyllt med dramatik. Sovjetunionens sammanbrott och övergången till marknadsekonomi i Ryssland och andra länder i Östeuropa hade påbörjats. Finansmarknaderna skakades av kriserna i Latinamerika och Asien. Under ytan växte kritiken mot Världsbankens,…
Köp här

Isbn: 9789173430340

Utgivningsår: 20031101

Utgivare: Leopard Förlag

Mediatyp: BB

av: Petra Flaum

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
I Moderaternas handlingsprogram från 1993 står ”Även om den lilla världen spelar en viktig roll i vår vision om framtidens samhälle kommer de politiska åtgärderna att riktas mot den stora världen, det vill säga den offentliga sektorn och marknaden.” Att regeringen de senaste åren öppet arbetat för att införliva denna…
Köp här

Isbn: 9789187679063

Utgivningsår: 20131113

Utgivare: Notis förlag

Mediatyp: BC

av: Phillip Bobbitt, Gillian Clark, Christopher Coker, Carlos Escudé, Richard J. Evans, Jonathan Fenby, Jessica Frazier, David Goodhart, Freddy Gray, Steven Grosby, Janne Haaland Matláry, Tom Holland, Lawrence James, Jeremy Jennings, Josef Joffe, Rob Johnson, Robin Lane Fox, Charles S. Maier, Tim Marshall, Iain Martin, Simon Mayall, Lucy Riall, Larry Siedentop, Lars Trägårdh, Maurizio Viroli, Peter H. Wilson, Harvey Whitehouse, Martina Winkelhofer

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Globalisering Medborgarskap Nationalism Politik och statsskick Politiska ideologier Politiskt kontroll och politisk frihet Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Med det kalla krigets slut och globaliseringens segertåg trodde många att nationalism hörde till historien. Men det visade sig vara tvärtom. Idag ser vi hur nationalismen sprids över hela världen. Samtidigt växer sig populistiska och anti-demokratiska rörelser starka. Att höra hemma någonstans tycks bli allt viktigare…
Köp här

Isbn: 9789189069848

Utgivningsår: 20210915

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Den här antologin belyser i en rad exempel hur globaliseringen påverkar människors identitet. Tvärtemot vad som ofta antas slätar inte globaliseringen ut skillnaderna mellan kulturer. Istället uppkommer nya kulturer i mötet mellan den globala kulturindustrin och lokala kulturyttringar. Detta påverkar i sin tur…
Köp här

Isbn: 9789189315662

Utgivningsår: 20060101

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Jonas Stier

Kategorier: Globalisering Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Globaliseringen, EU-medlemskapet och samhällets ökade behov av kompetens har iscensatt en genomgripande förändring och förnyelse av den svenska högskolan. Med avstamp i en historisk återblick beskriver Jonas Stier på ett insiktsfullt och lättfattligt sätt internationalisering vid högskolor och universitet. Särskilt…
Köp här

Isbn: 9789144132600

Utgivningsår: 20181205

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Globalisering Medborgarskap Nationalism Politik och statsskick Politiska ideologier Politiskt kontroll och politisk frihet Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
With the end of the Cold War and the triumph of globalisation, many believed that nationalism now was a thing of the past: instead the opposite is true. Today, we can see nationalism spreading across the world, as populistic and anti-democratic movements grow stronger. Belonging somewhere seems to become even more…
Köp här

Isbn: 9789189069831

Utgivningsår: 20210915

Utgivare: Bokförlaget Stolpe

Mediatyp: BB

av: Håkan A Bengtsson, Ursula Berge

Kategorier: Globalisering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Att plugga och jobba utomlands blir allt vanligare. Marknaden bortom den hemma ter sig för företag oändlig och den ökade internationella handeln ger konsumenten oanade valmöjligheter. Men vi ser också fabriksflyttar, utslagning av småskaliga företag, strukturomvandlingar och risker fÜr social dumping. Allt detta…
Köp här

Isbn: 9789189483149

Utgivningsår: 20020901

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Gwyneth Olofsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Globalisering Kontor och arbetsplatser Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Konsulten i interkulturell kommunikation, Gwyneth Olofsson, har under femton års tid skrivit artiklar under titeln Global kultur för interntidningen på ett av Sveriges största och mest framgångsrika globala företag. Artiklarna översattes till elva språk och gavs ut över hela världen i en upplaga på cirka 90000.…
Köp här

Isbn: 9789163780837

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av: Klas-Göran Karlsson

Kategorier: Globalisering Historia Historia och arkeologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Språk | demografi | mat | minoritet | miljö| migration| religion| handel| arbete|stad | turism | idrott | kulturmöten | ideologi | universitet | skola | populärkultur | litteratur | genus | stat | lag | demokrati | revolution | krig | folkmord | slaveri | medvetande Vi lever i en på många sätt global värld. Då behöver…
Köp här

Isbn: 9789127178540

Utgivningsår: 20220916

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Entreprenörskap Företagsekonomi och management Globalisering Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Regional politik Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Regionernas betydelse i dagens alltmer globaliserade samhälle både ökar och minskar dramatiskt i nationell och global bemärkelse. Vad som var centrum igår kan förvandlas till periferi imorgon. Vilka vinner i betydelse och vem kommer att försvinna i en mer och mer konkurrensutsatt värld? Ingen vet. Men vad som dock är…
Köp här

Isbn: 9789189672291

Utgivningsår: 20100913

Utgivare: Axess Publishing AB

Mediatyp: BC

av: Hans Abrahamsson

Kategorier: Globalisering Politik och statsskick Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati Tvärvetenskap
Sverige i en värld i förändring Globala skeenden återspeglas alltmer på lokal nivå. Statens roll förändras. Förstärkta konfliktlinjer och ökad social polarisering skapar komplexa samhällsproblem. Många får allt svårare att göra sin röst hörd. Den representativa demokratin börjar förlora legitimitet. I denna bok…
Köp här

Isbn: 9789188383549

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Bokförlaget Korpen

Mediatyp: BC