Bläddra

God inomhusmiljö

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden

God inomhusmiljö

Kategorier: Bostadslagstiftning Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Handboken tar utgångspunkt i olika faktorer som är viktiga för en god inomhusmiljö, såsom luftkvalitet, ljud, ljus och termiskt klimat. I boken redogörs för hur exempelvis ventilationssystem, byggnadsmaterial och belysning men även brukarbeteende påverkar inomhusklimatet, samt regler, branschriktlinjer och fastighetsägarens egenkontrollansvar.


Inomhusmiljö omfattas av en mängd lagar och regler. I boken hittar du konkreta förslag på åtgärder, tips och checklistor som underlättar för fastighetsägare att arbeta ännu mer aktivt för att skapa och bibehålla goda inomhusmiljöer. Boken kan även användas som en allmän introduktion eller uppslagsbok i inomhusmiljöfrågor.


Handboken utkom för första gången för tio år sedan och har i denna nyutgåva uppdateras med regel- och teknikförändringar, en genomgång av Fastighetsägarens egenkontrollansvar, samt förslag på åtgärder, tips och checklistor för att åstadkomma och bibehålla god inomhusmiljö.