Bläddra

God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

God man, förvaltare och förmyndare : domstolarnas handläggning

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Vid tingsrätter handläggs ett stort antal ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Det har fram till nu saknats en samlad framställning av de processuella och materiella reglerna.

I God man, förvaltare och förmyndare ges svar på de frågor som brukar dyka upp vid domstolarnas handläggning. Exempel på sådana frågor är när den hjälpbehövandes behov bör tillgodoses på ett mindre ingripande sätt än genom godmanskap, vilka slutsatser som ska dras av ett läkarintyg samt när ett ärende är tvistigt och därför inte får handläggas av en notarie.

Boken vänder sig till alla som i tingsrätt och hovrätt handlägger ärenden om god man, förvaltare och förmyndare. Även personer utanför domstolarna har utbyte av boken.