Bläddra

God styrelsesed i Svenska kyrkan

God styrelsesed i Svenska kyrkan

Köp här
God styrelsesed i Svenska kyrkan är främst till för kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Bokens syfte är att hjälpa styrelseledamöterna att lägga fokus på rätt uppgifter och att genom rätt arbetsprocess uppnå bästa möjliga beslutsfattande. Här behandlas ämnen som t.ex. vikten av att klarlägga roller, mål, risker och att ha god kontroll över den verksamhet församlingen bedriver.

Anders Granberg uppmanar varje styrelse att upprätta en arbetsordning som beskriver arbetsformerna för styrelsens arbete. Arbetsordningen blir ett slags handbok i det egna kyrkoråds- eller kyrkonämndsarbetet. En väl genomarbetad arbetsordning ger ökad förståelse och tydlighet, möjliggör att ledamöterna snabbt kommer in i processerna och därmed kunna bidra till ett gott beslutsfattande

Varje kapitel avslutas med ett flertal diskussionsfrågor. Som bilaga till boken finns förteckningar över delegeringsbara ärenden för kyrkoråd resp. kyrkonämnd.