Bläddra

Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Gode mannens ABC : handbok för gode män och förvaltare

Kategorier: Familjerätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
 • – Vad innebär det att vara god man eller förvaltare?
 • – Vilka förutsättningar gäller?
 • – Vad ingår i uppdraget och hur gör man vid uppdragets början?
 • – Hur blir man god man?
 • – Hur får man god man?
 • – När behövs huvudmannens samtycke?
 • – Hur fungerar det med arvode och vilken är överförmyndarens roll?

  Dessa och många andra frågor besvaras i Gode mannens ABC, den heltäckande handboken för gode män och förvaltare.

  Få lekmannauppdrag är omgärdande av ett så snårigt regelverk som uppdraget som god man och förvaltare. Gode mannens ABC fungerar som en bro mellan juridiken och praktiken. Här förklaras regelverket och dess praktiska konsekvenser på ett tydligt sätt, så det blir rätt hela vägen.

  Andra upplagan tar upp de lagändringar som gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 och bl.a. innebär lättnader för gode män som vill bli entledigade från svåra uppdrag och lättnader för dödsbon efter avlidna gode män. Avsnittet om god man för ensamkommande barn har också utökats något.

  Gode mannens ABC kan med fördel användas tillsammans av gode män/förvaltare och överförmyndare, och bildar då det fundament som krävs för att de ska känna trygghet i respektive roller när de utövar sina uppdrag.

  Gode mannens ABC fungerar också som kurslitteratur och i studiecirklar. Även socialtjänsten och sjukvårdens personal, som ju har mycket kontakt med gode män, har nytta av att känna till regelverket som styr gode männens uppdrag. Dessutom kan Gode mannens ABC vara till hjälp för huvudmäns anhöriga som vill veta mera om gode mannens behörighet och uppdrag.