Bläddra

Golden English 1 Textbook 1 The Golden Island (ca år 4)

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Golden English 1 Textbook 1 The Golden Island (ca år 4)

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Golden English-serien är ett effektivt och beprövat nybörjarläromedel t o m år 6! Lätta, roliga texter med en sammanhållen handling för förförståelse, bilder och spännande hörövningar ger stor elevaktivitet på alla språkliga nivåer. Vid det diagnostiska provet år 5 visar barnen redan en grundmurad säkerhet i att uttrycka sig på engelska.

Flexibilitet och portföljmetodik
Varje Workbook är tredelad: lärarledda basövningar (Basic), individuella extraövningar (Extra), och strukturövningar (Grammar). Dessutom ingår ett stort tärningsspel, utförliga alfabetiska ordlistor samt resurserna miniordförråd och minigrammatik. Elevbanden innehåller alla texter för fri kopiering till varje elev.

Lärarstöd och idéer
Lärarhandledningarna ger såväl teoribakgrund med grundtankar, övningstyper, arbetssätt, kursplanering etc, som utförliga stycke-för-stycke-kommentarer, fraser, tips, variationsförslag och utprövningserfarenheter till varje kapitel. Här finns också hörövningsmanus, facit till alla bundna övningar, många tips, t ex om uttalsbedömning, och ett antal nya modeller för muntliga och skriftliga test.