Bläddra

Grammar to Go 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik

Grammar to Go 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Grammar to Go är en serie som på ett systematiskt och lekfullt sätt bjuder in till den grundläggande engelska grammatiken. Till varje elevbok medföljer ett digitalt läromedel med inspelat ljud och interaktiva övningar. Till serien finns även ett lärarpaket som ger undervisningsstöd med bland annat exempelfraser, tips, diagnoser och test. Här finns också förberedda genomgångar för projektor och tavla. Grammar to Go är skriven på naturlig vardagsengelska. Eleven får arbeta med uppgifter som återspeglar liv och företeelser i den engelskspråkiga världen. I elevboken presenteras grammatiska regler utifrån en text eller en dialog. På samma uppslag som texten finns både övningar och en Quick Guide som ger grammatikmomentet i koncentrat. Övningarna är självinstruerande med enkla och tydliga instruktioner på engelska och eleven skriver direkt i boken. Till varje grammatikmoment finns också en lättsam övning i par eller grupp där eleverna får träna muntligt det de övat skriftligt i kapitlet. I det digitala läromedlet kan eleven dessutom: se varje sida precis som i den tryckta boken få texterna och Quick Guides upplästa med autentiska röster 
från olika delar av den engelsktalande världen. arbeta med självrättande digitala övningar med tydliga mål testa sig själv ladda ner ordlistor och facit Det digitala läromedlet fungerar på såväl dator, surfplatta som mobiltelefon. Koden är giltig i ett år. Grammar to Go 1 är avsedd för åk 4. Lärarhandledningen innehåller metoddiskussion som följs av kapitelgenomgång med exempelfraser och tips. Här finns också kopieringsunderlag samt diagnos som också kan användas som test efter varje kapitel samt ett sluttest som omfattar alla häftets grammatikmoment. De förberedda genomgångarna för projektor och tavla är en tidsbesparande och inspirerande resurs.