Bläddra

Graviditet, hälsa och träning

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård
Köp här

Graviditet, hälsa och träning

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Gynekologi och obstetrik Medicin och omvårdnad Mödravård
Köp här
Den här boken tar upp anatomiska och fysiologiska anpassningar av kroppen under och efter graviditeten, samt hur olika graviditetsrelaterade besvär kan förebyggas och behandlas med fysisk aktivitet och träning.

Traditionellt har kvinnor avråtts från fysisk aktivitet och träning under och efter graviditeten, men riktlinjerna för träning har snabbt förändrats och blivit mindre restriktiva. Nu diskuteras snarare alla fördelar med att vara fysiskt aktiv, precis som hos övriga befolkningen. Information om kost, alkohol och tobak ges rutinmässigt till alla blivande föräldrar men information kring fysisk aktivitet och träning är ännu inte lika självklar. Vidare är övervikt och fetma ett ökande problem i samhället, så även hos gravida kvinnor. Detta problem belyses i boken.

Graviditet, hälsa och träning vänder sig till alla yrkesgrupper som arbetar med gravida kvinnor. Men även andra intresserade kan dra nytta av boken då den innehåller praktiska övningar och tips för vanliga problem såsom graviditetsrelaterade länd- och bäckenbesvär och inkontinens. Författarnas förhoppning är att öka kunskapen inom detta viktiga område och efterlyser ett utökat tvärprofessionellt samarbete mellan olika yrkesprofessioner inom mödrahälsovården där till exempel barnmorska, dietist, läkare, fysioterapeut och uroterapeut bör ingå.