Bläddra

Grifun/Gribshund (1495): Marinarkeologiska undersökningar

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Marinarkeologi
Köp här

Grifun/Gribshund (1495): Marinarkeologiska undersökningar

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Marinarkeologi
Köp här
På norra sidan av Stora Ekön i Blekinge skärgård ligger på knappt tio meters djup vraket efter den danske unionskungen Hans skepp från år 1495. Denna rapport tar sin utgångspunkt i den marinarkeologiska undersökning som utfördes på vraket år 2019. Den innehåller även en sammanfattning av tidigare kunskaper samt en ny tolkningsdiskussion där den stora kravellens europeiska ursprung och sammanhang diskuteras. Vraket efter Grifun/Gribshund utgör som skeppskonstruktion, avseende vapenteknologin ombord och de påträffade föremålen en fryst tidsbild av ett kungligt skepp från medeltidens slutskede. Det är en representant för den typ av nya stora skepp som i samspel med sina furstar var med och bidrog till den tidigmoderna samhällsförändringen.