Bläddra

Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv

Kategorier: Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Grundad teori (grounded theory) är en kvalitativ forskningsmetod. I den här boken visar författarna hur de använt grundad teori för att skapa nya empiribaserade teorier. Boken vänder sig framför allt till psykologistuderande från C-nivå och uppåt, liksom till studerande på motsvarande nivå i pedagogik och vid vård- och socialhögskolor.

Läs mer
Boken är även av intresse för yrkesverksamma som arbetar med utvärdering och forskning.

Om författarna
Gunilla Guvå är leg. psykolog och fil.dr i psykologi och Ingrid Hylander är fil.dr i psykologi och förskolepsykolog.