Bläddra

Grundkurs i ritningsläsning Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Grundkurs i ritningsläsning Faktabok

Kategorier: Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Läs mer
Läromedlet är lämpligt både för lärarledd undervisning och självstudier.
Faktabok
Färg i figurerna, stor och lättläst stil och skalenliga figurer.
Övningshäfte
Övningarna följer avsnitten i faktaboken. Tre typer av ritningar ingår: sammanställnings-, detalj- och tabellritningar.
Lärarhandledning
Innehåller lösningar till samtliga övningar
Byggsats
Till en del av övningarna i övningshäftet används en byggsats. Av byggsatsens delar ska eleven bl.a. "tillverka" olika föremål efter givna ritningar.