Bläddra

Grundläggande färdigheter : och färdigheternas grundläggande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Grundläggande färdigheter : och färdigheternas grundläggande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Att utveckla barns och elevers förståelse, att lära dem lita till sina egna idéer och aktivt delta i processen är viktiga mål för verksamheten i förskola och skola.Denna bok skildrar en specifik didaktik och beskriver ett arbetssätt som bygger på tillit till barns och elevers vilja och intresse för att lära sig. Det innebär att lärare skall följa, stödja, utmana och dela erfarenheter genom att både leda och låta sig ledas i barns erfarenhetsvärld. Utmaningen ligger i att lärare vidareutvecklar sin skicklighet i att göra barns och elevers förståelse till innehåll i verksamheten. Boken delas in i följande områden: Bakgrund som redogör för teoretiska perspektiv, centrala begrepp och viktiga principer för barns lärande och utveckling.Beskrivning av barns förståelse genom intervjusvar av hur de erfar innehållsaspekterna natur, samhälle, läsning och skrivning samt matematik.Exempel på hur lärare och barn har arbetat med dessa aspekter i tematisk form. Diskussion som belyser betydelsen av hur lärare kan vidareutveckla sin yrkesskicklighet till en fördjupad profession där det aktiva barnet utmanas.Boken är avsedd för grundutbildning av lärare men kan också läsas av dem som arbetar i förskola och skola för att vidareutveckla skicklighet i att utmana lärande barn och elever.