Bläddra

Grundläggande fysik om gaser och vätskor

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Grundläggande fysik om gaser och vätskor

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Denna bok beskriver den grundläggande fysiken rörande gaser och vätskor. Den ger en koncentrerad beskrivning av ämnesområdet med många exempel. Det väsentliga innehållet följer av kapitelrubrikerna:

  • Hydromekanik
  • Ideala, reala gaser
  • Termodynamik
  • Fasövergångar
  • Kinetisk gasteori
  • Gastransport
  • Värmeledning

I boken behandlas bl a Bernoullis ekvation, Ytspänning, Partialtryck, Adiabatisk tillståndsändring, Stirlingmotorn, Relativ fuktighet, Värmepump, Gasers diffusion och Strålningsvärme.

Boken används på grundkurser i fysik, som ges för blivande civilingenjörer vid Lunds Teknisk Högskola. Innehållet har vuxit fram efterhand utifrån olika studieinriktningars behov.