Bläddra

Grundläggande makroekonomi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Grundläggande makroekonomi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Den här boken beskriver den globala ekonomin utifrån ett svenskt perspektiv, med svensk terminologi och de svenska institutionerna som grund, samt hur Sverige, som en liten öppen ekonomi, påverkas av omvärlden. I boken förklaras grundläggande begrepp och funktioner i en ekonomi, samt den långa sikten med tillväxt, arbetsmarknaden, växelkurser och prisnivåer. Även inkomstojämlikheter och klimatkrisen behandlas i egna kapitel. Vidare beskriver boken teorin för den korta sikten om konjunkturer och stabiliserings­politik, samt analyserar stabiliseringspolitiska problem utifrån aktuella exempel. Boken innehåller ett antal tillämpningar i Excel som visar hur makroekonomiska data kan omvandlas för jämförelser över tid och mellan länder, men också simuleringar av grundläggande mekanismer och prognosmetoder. Grundläggande makroekonomi riktar sig till studenter som läser grundkursen i makroekonomi vid universitet och högskolor. Boken ger studenterna såväl de grunder som krävs för vidare studier i nationalekonomi, som de verktyg de behöver för att förstå och analysera den makroekonomi de möter i vardagen.